Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Mobilitat de professionals sanitaris i investigadors del SNS (M-BAE) 2021

Organisme

INSTITUT SALUD CARLOS III

Objecte

Seran susceptibles de finançament les estades de professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi.

Requisits

Podran presentar-se com a candidats qui es trobi en alguna de les següents situacions:

 • Personal amb activitat assistencial que siguin investigadors principals de projectes d'investigació en salut o Projectes de Programació Conjunta Internacional concedits en les convocatòries 2018, 2019 i 2020 de l'AES.
 • Investigadors estabilitzats dels programes I3 SNS e I3.
 • No podran presentar-se com a candidats el personal investigador en formació (investigadors predoctorals) ni els que es trobin desenvolupant la FSE.

Termini oficial

Presentació sol.licituds: 03 Febrer al 24 de Febrer

Termini IISPV

Ultim dia 19 de Febrer

Documentació a presentar

Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:

 • Currículum Vitae abreujat (CVA) en castellà o anglès del candidat.
 • Memòria de la proposta de l'activitat a realitzar durant l'estada en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2021.
 • Informe del centre de destinació a què el professional sol·licita acudir manifestant la seva acceptació. En aquest informe ha de constar el temps durant el qual va a desenvolupar la seva activitat el candidat (indicant en tot cas el dia exacte d'inici i final de l'estada al centre), les seves característiques i si rebrà una compensació econòmica per la mateixa.
 • Declaració responsable conjunta del candidat i del representant legal del centre al qual pertanyi el professional, en model normalitzat.

Avaluació de les sol·licituds

Avaluació de les sol·licituds:

 

A. Valoració dels mèrits curriculars del candidat corresponents al període comprès entre l'1 de gener de 2016 i el final de termini de presentació de sol·licituds: fins a 30 punts.

Valoració de les publicacions contingudes en el CV, indexades al Journal Citation Report 2019: fins a 20 punts.

Altres mèrits (finançament de projectes d'investigació nacionals i internacionals com IP, patents): fins a 5 punts.

Adequació del candidat a la proposta: fins a 5 punts.

B. Valoració de l'interès de la proposta per a la AES: fins a 60 punts.

Qualitat científic-tècnica de la proposta: fins a 25 punts.

Transferibilitat de resultats a la resolució de problemes de salut: fins a 35 punts.
C. Valoració de l'estructura de la unitat d'investigació del centre d'origen en la qual desenvolupa actualment la seva activitat el candidat: fins a 10 punts.

Dotació
La dotació econòmica serà de 80€ o de 115€ per dia d'estada segons es tracti de centres espanyols o estrangers, que es lliurarà al centre beneficiari en quantia total proporcional al nombre de dies concedits. Les quanties s'aplicaran per a despeses d'allotjament, manutenció i locomoció tant de la persona beneficiària com de la descendència a càrrec que puguin acompanyar-lo durant l'estada.
La percepció d'aquests ajuts és compatible amb la remuneració que, en concepte de salari, percebi el professional adjudicatari, en el cas que el centre opti per mantenir-lo durant el gaudi d'aquelles.

Durada
Tindran una durada mínima de 60 dies i màxima de 365.
Les estades subvencionades hauran de començar el 2022 i no seran susceptibles de fraccionament.

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web