Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

CONTRATOS PFIS: CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD 2021

Organisme

INSTITUTO SALUT CARLOS III

Objecte

 Formació d'investigadors en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en centres de recerca I+D.

Requisits

 

 • Estar admesos o matriculats en un programa de doctorat, acreditat oficialment, en una universitat espanyola per al curs acadèmic 2021-2022.
 • No podran concòrrer a aquesta convocatòria les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:
  a) Haver iniciat la seva formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la formació predoctoral a través del desenvolupament d'una tesi doctoral que s'hagi atorgat en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 o d'algun dels anteriors Plans Estatals.
  b) Estar en possessió del títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.
  c) Haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps superior a 12 mesos.
  Si la certificació acadèmica està expedida en un idioma diferent a l'espanyol ha d'adjuntar la corresponent traducció oficial.

Descripció

Hi ha dues categories dels grups de recerca:

 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts al 1976 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

  Podran ser beneficiaris de la modalitat Contractes PFIS els centres en què desenvolupin la seva activitat els investigadors que van obtenir finançament com a investigadors principals de projectes individuals o coordinadors de projectes coordinats o multicèntrics en la convocatòria 2020 de l'AES dins de la modalitat de Projectes de recerca en salut aixì com de projectes de Programación Conjunta Internaciona. En el cas de projectes amb dos investigadors principals, només un d'ells podrà presentar un candidat per al projecte.

Incompatibilitats

No podrán optar com a jefes de grupo qui es troben dirigin la activitat d’investigadors predoctorals PFIS amb un contracte concedit i en actiu corresponen a les convocatòries 2018, 2019 i 2020 de la AES.

Termini oficial

24 de Febrer al 16 de Març

Termini IISPV

En el cas que estigueu interessats, contacteu amb la oficina tecnica ja que el numero de sol.licituts per centre està limitat.  

Un cop tingueu al vostre candidat prioritzat, ultim dia de presentació de sol.licitut  al IISPV 12 de març

Documentació a presentar

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Document acreditatiu d'estar admès o matriculat en un programa de doctorat per una universitat espanyola, expedit per la unitat responsable d'aquest programa, o per l'escola de doctorat o postgrau si s'escau.
 • Declaració responsable signada per la persona candidata, en model normalitzat, de no haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'una ajuda destinada a la formació predoctoral ni, si s'escau, d'un contracte predoctoral per temps superior a dotze mesos.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA) en castellà o anglès del cap de grup i de la persona candidata.
 • Memòria de la proposta en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2021.
 • Document subscrit pel director de l'IIS certificant la pertinença de el grup de recerca a aquest, quan correspongui.
 • En el cas d'haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (des d'ara, FSE) a l'estranger, títol de FSE homologat o reconegut per l'organisme competent.

Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria

Període d'execució

Quatre anys

Avaluació de les sol·licituds

Informació addicional
A. Valoració de la persona candidata en formació sol·licitant: fins 20 punts:

 • Adequació del candidat al programa proposat: fins a 10 punts.
 • Mèrits curriculars (publicacions, congressos i altres mèrits): fins a 10 punts
  B. Valoració de la proposta per als objectius de l'ajut: fins 30 punts:
 • Qualitat científico-tècnica de la proposta: fins a 10 punts
 • Transferibilitat de resultats a la resolució de problemes de salut: fins a 20 punts
  C. Valoració del grup de recerca receptor del candidat, des de l'1-1-2016 fins al tancament de la convocatòria: fins a 50 punts:
 • Valoració de les publicacions contingudes en el CV del cap de grup, indexades al Journal Citation Report 2019: fins a 40 punts
 • Projectes de recerca finançats en què intervé el grup: fins a 10 punts.

La dotació econòmica d'aquest tipus d'ajudes serà de 20.600€ per a les dues primeres anualitats, 21.800€ per a la tercera anualitat i 26.900€ per a la quarta anualitat, exclosa CPSS. La part del cofinançament s’ ha de fer càrrec el grup. Consulteu els imports amb la oficina tecnica.

En aquells contractes quan els jefes de grupo pertanyin a la categoría “ Grupos dirigidos per investigadors nascuts al 1976 o data posterior” o siguin contractats Miguel Servet o Juan Rodes, la dotació econòmica será de 27.398 euros per cada una de les dues anualitats, 28.994 euros per la tercera anualitat i 35.777 euros per la cuarta anualitat, incloses les quotes empresarials a la Seguretat Social. No caldrá cofinançar.

 

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web