Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

AJUTS POSTDOCTORALS DINS DEL PROGRAMA DE BEATRIU DE PINOS (BP-18)

Organisme

AGAUR

Objecte

L'objecte del programa Beatriu de Pinós és atorgar 60 ajuts individuals per a la contractació i la incorporació de personal investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia. Aquest ajuts s'adrecen a facilitar tant el retorn com la incorporació d'investigadors que han estat treballant a l'estranger a les entitats de recerca situades a Catalunya. 

Requisits

 • Haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2016 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).
  El període d'obtenció del títol de doctorat pot ser de l'1 de gener de 2009 al 31 de desembre de 2016 si es justifica qualsevol d'aquests supòsits durant aquest període:
  - Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
  - Haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
  - Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.
 • Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de 2 anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de 2 anys.
 • No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

Termini oficial

El termini de presentació de sol·licituds provisionals per part de les persones investigadores responsables és des del 28 de gener fins al 4 de març de 2019 a les 14:00h.

El termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals és des del 12 fins al 22 de març de 2019

Termini IISPV

28 de febrer 2019

Documentació a presentar

L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i un document annex, que s'ha d'adjuntar al formulari d'acord amb les instruccions del model normalitzat. És imprescindible presentar el formulari amb l'annex per poder passar a la fase d'avaluació.

La informació que cal incloure a l'annex és un breu currículum de la persona candidata, la descripció dels elements més destacats del grup de recerca al qual s'incorpori la persona candidata, el pla de treball de l'activitat científica que es pretén desenvolupar i els aspectes ètics del projecte de recerca previst. 

Import

132.300 euros. Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant els tres (3) anys de l'ajut i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador i la quota patronal de la Seguretat Social.

Període d'execució

ls contractes objecte d'aquest ajut tindran una durada de 3 anys

Avaluació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases en dues fases. 

a) Primera fase. La sol·licitud provisional l'ha de presentar el professor/investigador o la professora/investigadora del grup de recerca receptor que ha de coordinar l'activitat de recerca de la persona candidata i que s'ha de responsabilitzar de la sol·licitud per via electrònica a través de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya () seguint les instruccions que s'hi preveuen.

En el marc d'aquestes bases, una persona candidata i un investigador o investigadora responsable només poden constar com a tal en una sola sol·licitud cada convocatòria.

b) Segona fase. Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds provisionals, s'obrirà un nou termini per tal que les institucions sol·licitants de l'ajut accedeixin a l'aplicació de gestió d'ajuts de l'AGAUR (BOGA) per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds. Per presentar la sol·licitud cal que la persona representant legal signi el document de confirmació que genera BOGA i el faci arribar a l'AGAUR mitjançant la plataforma EACAT, o un altre registre electrònic vàlid, dins del termini que preveu la convocatòria.

Dubtes que poden sorgir com a persona investigadora o candidata aquí

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web