Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Convocatòria d'ajuts a Projectes de Recerca 2018 del COIB

Organisme

COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE BARCELONA

Objecte

L'objectiu principal és potenciar l'increment qualitatiu i quantitatiu de la recerca infermera, donar ajuda econòmica per a la realització d'investigacions infermeres i potenciar aquells/es investigadors/es principals que debuten en la recerca. 

Requisits

 • Podran presentar projecte en qualitat d'investigador/a principal aquelles infermeres i infermers que es trobin al corrent de la seva col·legiació en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) com a mínim al llarg del període d'estudi i estiguin vinculats a una entitat o institució sanitària, universitat i/o organismes de recerca públics o privats, així com organitzacions no governamentals, sense finalitat lucrativa.
 • L'investigador/a principal haurà d'estar vinculat/da a l'organisme sol·licitant on es desenvoluparà el projecte almenys des de la data de la formulació de la sol·licitud fins la del seu atorgament.
 • Els/les sol·licitants d'ajudes en aquesta convocatòria no podran participar com a investigador/a principal en més d'un dels projectes que hi concorrin.
 • L'equip investigador haurà d'estar format per un mínim del 75 % d'infermers/es.
 • Tots/es els/les infermers/es que formin part de l'equip investigador hauran d'estar col·legiades al COIB des del moment que es realitza la sol·licitud d'ajuda i com a mínim fins que finalitzi l'estudi.
 • Els projectes, en el moment de presentar la documentació, hauran d'haver estat presentats o aprovats pel Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) del centre on es desenvolupi l'estudi. A l'informe favorable del CEIC haurà de constar l'Investigador/a Principal (IP) com a responsable del projecte.
 • Els projectes hauran de ser presentats a través de l'organisme executor del projecte, amb el vist-i-plau del seu representant legal, en el moment de presentar la documentació.
 

Descripció

Aquest any, les línies prioritàries de recerca són les següents:

 • Identificació, avaluació i eficàcia de les intervencions infermeres en la salut de les persones, la família o comunitat, especialment en situacions de:
  - Dependència (associades o no a estils de vida o discapacitat psíquica y/o física).
  - Violència de gènere.
  - Desigualtats socials en salut.
 • Avaluació de l'eina de la Infermera virtual en relació amb la millora del desenvolupament professional de les infermeres o la millora de l'atenció als usuaris i la promoció i educació per a la salut.
 • Creació, aplicació i avaluació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en els àmbits de la docència, la pràctica clínica i la gestió infermera.
 • Avaluació d'estratègies d'apoderament a persones en situació d'envelliment i cronicitat. 

Termini oficial

28/05/2018

Termini IISPV

31 de maig 2018.

Documentació a presentar

 • Formulari de sol·licitud
  Document 1:
  1.1 Sol·licitud d'ajuda.
  1.2 Pressupost.
  1.3 Vistiplau de l'autorització legal de l'organisme.
  1.4 Equip investigador.
  Document 2: Memòria del projecte.
  Document 3: Justificació de l'ajuda i pressupost detallat.
  Document 4: Informe/s presentat/s i/o aprovat/s pel/pels Comitè/s d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) del centre o centres on es desenvoluparà l'estudi i/o pertinença de l'investigador principal.
  Document 5: Currículum vitae de tots els membres investigadors, degudament signat per tots els membres investigadors (signar amb color blau).
  Document 6: Projecte anònim (sense dades identificatives de centres ni investigadors).
 • Una vegada complimentat i enviat el formulari, la mateixa plataforma us enviarà un correu electrònic amb el nom d'usuari i contrasenya per tal d'accedir a la plataforma i gestionar el vostre projecte. El nom d'usuari serà la nomenclatura que s'utilitzarà per identificar cada projecte. 

Import

Aquesta iniciativa d'ajuda estarà dotada d'un pressupost total de 40.000€

Període d'execució

La durada dels projectes haurà de ser de 12, 24 o de 36 mesos.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web