Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

MARATO TV3 " MALALTIES INFECCIOSES"

Organisme

FUNDACIÓ LA MARATO DE TV3

Objecte

 Fomentar la recerca científica d'excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l'àmbit de les malalties infeccioses.  

Requisits

Investigadors que desenvolupin la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària, que estiguin en possessió del títol de doctor, que acreditin una trajectòria d'excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions rellevants durant els últims cinc anys en el camp de les malalties infeccioses i que desenvolupin principalment la seva activitat en l'àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació.

Els projectes coordinats, que hauran de ser liderats pels investigadors principals, poden incloure grups de recerca d'acreditada capacitat investigadora que pertanyin a entitats públiques i privades sense ànim de lucre, explicant la participació d'aquests grups de recerca de manera detallada en el formulari de presentació, amb l'objectiu, la necessitat i l'aportació de valor. Els investigadors principals responsables d'aquests subprojectes hauran de complir el mateix requisit acadèmic que els investigadors coordinadors.

Descripció

Projectes unitaris (o d'un sol centre gestor):

Cal seleccionar el formulari per a projectes unitaris i emplenar els diversos apartats.

L'import màxim de les ajudes econòmiques no superarà els 200.000 € per als projectes unitaris

Projectes coordinats (de dos o més centres gestors):

Cal seleccionar el formulari per a projectes coordinats i emplenar els diferents apartats seguint els requeriments indicats en cada apartat.

L'investigador coordinador ha d'omplir com a titular el pressupost global i presentar el projecte conjuntament amb un formulari de subprojecte per cada centre col·laborador participant, fins i tot el seu.

Per a projectes coordinats en què participin dos grups, l'import màxim serà de 300.000 €. En cas de projectes coordinats de tres o més grups. L'import màxim a finançar serà de 400.000 €. En cap cas els equips participants (de manera individual) podran sol·licitar més de 200.000 €.

La quantitat adjudicada inclou una partida valorada en un 25% de l'import total, destinada al centre on l'investigador desenvolupa la seva feina  (overheads cost).

Incompatibilitats

Un mateix investigador es pot presentar en aquesta convocatoria:

· IP 1 PROJECTE: Un investigador es pot presentar com a Investigador Principal en un sol projecte.

· IP 1 PROJECTE + MEMBRE EQUIP RECERCA: Un investigador es pot presentar com a Investigador Principal en un sol projecte, i com a membre de l'equip de recerca d'un altre projecte.

· MEMBRE EQUIP RECERCA EN 1 O 2 PROJECTES: Un investigador pot formar part d'un o dos equips de recerca de projectes.

EN TOTAL, NOMÉS POT PARTICIPAR EN DOS PROJECTES DE LA CONVOCATÒRIA, COM A MÀXIM.

Un investigador que ja està treballant en un projecte actiu de la Fundació, pot presentar projecte si:

· Si és l'investigador principal d'un projecte o subprojecte actiu, pot presentar-se com a membre de l'equip de recerca d'un altre projecte.

· Si és membre de l'equip de recerca d'un projecte actiu, pot presentar-se com a investigador principal d'un projecte o com a membre de l'equip de recerca d'un projecte.

· Si ja participa en dos projectes actius, NO pot presentar-se en cap projecte d'aquesta convocatòria.  

Un projecte està en actiu: · Fins que s'ha aprovat la memòria final científica i econòmica. · Fins la celebració del Simposi de La Marató de TV3 corresponent.  

Termini oficial

El període de presentació de projectes serà del 12 de febrer al 12 de març del 2018 a les 14.00.

Termini IISPV

Per la tramitació de l’ajut contacteu amb la oficina tècnica el més aviat possible.

07 Març 2018

Documentació a presentar

La sol·licitud de participació en la convocatòria s'ha de presentar en anglès amb un resum en català, en els formularis que trobaran a www.ajutsmarato.com. 

Una vegada enviada digitalment, la sol·licitud s'ha d'imprimir, firmar i presentar en versió paper, original i còpia, a la Fundació La Marató de TV3, c/ Gaspar Fàbregas, 81, Edifici Il·lumina. 08950 Esplugues de Llobregat, dins del termini establert. ( contacteu amb la oficina tècnica que os farà la gestió)

Import

L’import màxim 200.000 € per als projectes unitaris. Per a projectes coordinats participin dos grups, l’import màxim 300.000 €. En cas de projectes coordinats de tres o més grups l'import màxim serà 400.000 euros

Conceptes finançables

Despeses de personal: Amb caràcter orientatiu, les quantitats següents (ingressos bruts anuals en euros i amb dedicació plena): tècnics titulats superiors, 31.854 €; tècnics procedents de formació professional, 20.478 €; investigadors predoctorals, 20.600 €; investigadors postdoctorals, 34.118 €. A aquestes quantitats caldrà afegir-hi les quotes patronals. Aquesta limitació és orientativa i no s'aplica als investigadors principals.

L'ajuda atorgada per la Fundació en cap cas es podrà vincular al pagament dels salaris o retribucions dels investigadors principals, que sempre aniran a càrrec del centre on aquests desenvolupin la seva feina. 

Altres: Les partides de material fungible, material inventariable, personal, altres despeses, viatges, cost per pacient, subcontractació, enviaments i publicacions, hauran de quedar especificades de forma detallada en la proposta. En aquest sentit, els ajuts no podran cobrir despeses de manutenció ni de dietes. 

En cas que se sol·liciti finançament per a la subcontractació de serveis, aquesta no podrà excedir la durada del projecte.

Període d'execució

La durada màxima de referència dels projectes és de tres anys.

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web