Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

AYUDAS FUNDACION BBVA A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BIOMEDICINA 2017

Organisme

FUNDACIÓN BBVA

Objecte

Els ajuts a projectes d'investigació objecte d'aquesta convocatòria responen al compromís de la Fundació BBVA amb l'impuls de la investigació científica i la seva projecció a la societat, com a forma d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de manera eficaç els principals reptes del segle XXI.
L'àrea objecte d'aquesta convocatòria és la Biomedicina i, específicament, projectes de recerca altament innovadors en les dues àrees transversals següents:

 • Metabolisme i malaltia
 • Imatge molecular
  Es concedirà un màxim de 6 ajudes, 3 per metabolisme i malaltia i 3 per imatge molecular. 

Requisits

Els projectes hauran d'estar presentats per un únic investigador principal (IP), que haurà de complir els requisits següents:

 • Disposar de la nacionalitat espanyola o de la residència a Espanya segons els termes previstos en aquestes bases.
 • Estar en possessió del títol de doctor en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • Estar vinculat per relació laboral o funcionarial a una institució universitària o a un organisme públic o privat no lucratiu dedicat a la investigació, tots ells amb seu a Espanya.
 • Aquest vincle s'ha de mantenir durant el període previst per al desenvolupament del projecte presentat.
 • La resta dels investigadors de l'equip podran pertànyer a universitats o centres públics o privats no lucratius dedicats a la investigació de qualsevol país.
 • En la memòria del projecte s'haurà de posar de manifest, de manera expressa, la novetat i avenç que s'espera aportar al corresponent camp d'investigació, així com la seva aplicabilitat.
 • En cas d'existir altres ajuts per a la realització del projecte sol·licitat (concedides o sol·licitades), s'haurà de fer constar expressament, aportant informació sobre els imports i naturalesa de les mateixes. 

Termini oficial

22 marzo 2018

Termini IISPV

15 marzo 2018

Documentació a presentar

Documentació:

 • Còpia del DNI o passaport de l'investigador principal.
 • Memòria del projecte, en format lliure i degudament emplenada en tots els seus apartats:
  - Estat de la qüestió i objectius.
  - Metodologia de la investigació.
  - Experiència i idoneïtat del grup de recerca.
  - Pla de treball i calendari.
  - Pla de difusió i explotació de resultats.
  - Pressupost.
 • 'Currículum' de tots els membres del grup investigador. Aquests documents s'han de presentar seguint el model de la convocatòria.
 • En el supòsit de projectes que impliquin experimentació en humans s'haurà d'aportar un informe o dictamen favorable d'un Comitè d'Ètica de la Investigació.
 • En el supòsit de projectes que impliquin experimentació en animals s'haurà d'aportar un informe o dictamen favorable d'un Comitè d'Ètica de l'Experimentació Animal.
  Les sol·licituds s'han de presentar en llengua anglesa.

Import

125.000€

Període d'execució

El termini màxim d'execució dels projectes seleccionats serà de 3 anys.

Avaluació de les sol·licituds

En el procés d'avaluació de les sol·licituds es tindran en compte els següents criteris:

 • Innovació i qualitat científica del projecte
 • Trajectòria de l'investigador principal i de la resta de l'equip investigador
 • Aplicabilitat dels resultats
 • Adequada justificació del pressupost
 • Pla de difusió dels resultats del projecte 

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web