Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

MOBILITAT DE PROFESIONALS SANITARIS I INVESTIGADORS DEL SNS (M-BAE)

Organisme

ISCIII

Objecte

Seran susceptibles de finançament les estades de professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi. 

Requisits

Podran presentar-se com a candidats qui es trobi en alguna de les següents situacions:

 • Personal amb activitat assistencial.
 • Investigadors estabilitzats dels programes I3 SNS e I3.
 • Investigadors principals de projectes d'investigació en salut concedits en les convocatòries 2015, 2016 y 2017 de l'AES.
  No podran presentar-se com a candidats el personal investigador en formació (investigadors predoctorals) ni els que es trobin desenvolupant la FSE. 

Termini oficial

14 Març 2018

Termini IISPV

10 Març 2018

Documentació a presentar

Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:

 • Curriculum Vitae Abreujat (CVA) del candidat.
 • Memòria de la proposta de l'activitat a realitzar pel candidat durant l'estada, en model normalitzat.
 • Informe del centre de destinació a què el professional sol·licita acudir manifestant la seva acceptació. En aquest informe ha de constar el temps durant el que el candidat desenvoluparà la seva activitat (indicant en tot cas el dia exacte d'inici i final de l'estada al centre), les seves característiques i si rebrà una compensació econòmica.
 • Informe del centre de destinació a què el professional sol·licita acudir manifestant la seva acceptació. En aquest informe ha de constar el temps durant el qual va a desenvolupar la seva activitat el candidat (indicant en tot cas el dia exacte d'inici i final de l'estada al centre), les seves característiques i si va a rebre una compensació econòmica per la mateixa..

Import

60 euros o 80 euros per dia d'estada al centre segons es tracti de centres espanyols o estrangers respectivament.

Conceptes finançables

La dotació econòmica serà de 60 euros o 80 euros per dia d'estada al centre segons es tracti de centres espanyols o estrangers respectivament.
Les quanties s'aplicaran tant per a despeses d'allotjament i manutenció com de locomoció.
La percepció d'aquests ajuts és compatible amb la remuneració que, en concepte de salari, percebi el professional adjudicatari, en el cas que el centre opti per mantenir-lo durant el gaudi d'aquelles. 

Període d'execució

Mínim dos mesos i màxim 12 mesos, haurien d'iniciar-se al 2019 i no seran susceptibles de fraccionament.

Avaluació de les sol·licituds:
A. Valoració dels mèrits curriculars del candidat corresponents al període comprès entre l'1 de gener de 2013 i el final de termini de presentació de sol·licituds: fins a 30 punts.
B. Valoració de l'interès de la proposta per a la AES: fins a 60 punts.
C. Valoració de l'estructura de la unitat d'investigació en la qual desenvolupa la seva activitat el candidat: fins a 10 punts.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web