Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Convocatòria de projectes de recerca en salut "Fundació La Caixa"

Organisme

FUNDACIÓ LA CAIXA

Objecte

Identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de major excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, ja sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

Aquesta nova convocatòria tindrà caràcter anual, seleccionarà uns 20 projectes i disposarà d'un pressupost màxim de 12.000.000 € el primer any, que es podrà ampliar en anys posteriors.

Requisits

 • Es podran presentar a la convocatòria projectes liderats per investigadors d'universitats i centres de recerca sense ànim de lucre que es duguin a terme a Espanya o a Portugal.
 • Els projectes proposats han de ser originals i no poden ser finançats, total o parcialment, a través de qualsevol altra subvenció (ja sigui per la Fundació "la Caixa" o per qualsevol altra institució) en el moment de la presentació.
 • L'aplicació ha d'incloure un líder del projecte (PL) i pot incloure un co-projecte Líder (Co-PL). El Co-PL no es pot basar en la mateixa Institució que el PL.
 • El PL ha d'estar connectat, ja sigui per estatut, ocupació o per un altre tipus de col·laboració en el marc d'aquest projecte, a la Institució amfitriona en el moment del projecte sol·licitud de subvenció.
 • PL i Co-PL han de tenir un mínim de 6 anys d'experiència investigadora postdoctoral, i han d'haver acabat els seus estudis de doctorat abans de l'1 d'octubre de 2011.

Descripció

 Se seleccionaran uns 20 projectes, els que tinguin més potencial, excel·lència i impacte social, sigui en l'àmbit de la recerca bàsica, clínica o translacional, mitjançant un procés que compleix els millors estàndards de qualitat, imparcialitat, objectivitat i transparència.
Els ajuts que es concediran seran de dos tipus:

 • Categoria A: per a projectes presentats per una sola institució o consorci.
 • Categoria B: per a projectes presentats per consorcis amb aproximació transdisciplinar.

  Es prioritzaran els projectes en quatre àrees específiques: oncologia, neurociències, malalties infeccioses i cardiovasculars. I també hi haurà un cinquè àmbit que permetrà donar suport a projectes biomèdics transversals.

  Tots els consorcis poden incloure altres institucions associades, a part de les organitzacions de la societat civil (per exemple, associacions de pacients) i / o empreses establertes. El nombre màxim de RPI per consorci és de 5.

  La subvenció cobrirà els costos relacionats amb el projecte quan estiguin degudament justificats. El pressupost de la Proposta pot incloure:
  a) Costos directes:
 • Costos de personal
 • Les despeses de viatge
 • Consumibles i equips
 • Publicacions
 • Subcontractació (auditories i altres). El pressupost dels projectes de la categoria B ha d'incloure el cost d'una auditoria externa que ha de ser realitzada per la Institució amfitriona al final de la durada del projecte.
 • Altres costos directes
  b) Costos indirectes (despeses generals): un màxim del 10% dels costos directes (menys subcontractació) 

Incompatibilitats

Cada PL i Co-PL poden presentar només un projecte com a PL o Co-PL, no obstant això ells poden col·laborar en diferents projectes com a socis.

Termini oficial

16 de març 2018

 

Termini IISPV

Si esteu interessats contacteu amb nosaltres, per tal mirar bè l’aplicació de la convocatòria ja que es una convocatòria nova i complexa.

Ultim dia IISPV: 07 març 2018

Documentació a presentar

Es presenta la sol·licitud per l'àrea privada de la Fundació Bancària "la Caixa".
Preguem contacteu amb nosaltres abans de registra-vos.
Un cop registrat, seleccionar el programa Recerca en Salut 2017 i emplenar el formulari de sol·licitud (NO HI HA PLANTILLES).
El formulari de proposta del projecte ha d'incloure la descripció de:

 • Informació general del projecte: acrònim, títol, resum científic, resum final i paraules clau.
 • Projecte: estat de la tècnica, objectius i objectius del projecte, metodologia, enfocament científic, pla de treball, cronologia, resultats esperats i transdisciplinarietat.
 • PL (Co-PL, si escau): breu currículum vitae.
 • Equip investigador: breu descripció dels membres de l'equip i contribució rellevant.
 • Impacte del projecte: descripció de l'impacte científic i de la rellevància social.
 • Consorci: descripció de la contribució de cada soci al consorci.
 • Pressupost: detall del pressupost del projecte per any i per membres del Consorci (si aplicable).

  Documentació complementària:
 • Plantilla "Distribució del pressupost" (obligatori).
 • Gràfic de Gantt del projecte (obligatori).
 • Plantilla de declaració signada pel representant legal de la Institució amfitriona, pel PL del projecte i pels representants legals de totes les institucions socis de consorci, si aplicable (obligatori).
 • Plantilla de qüestions ètiques autoavaluació del Projecte (obligatori).
 • Les cartes de recomanació opcionals que donen suport al PL (i Co-PL) són excepcionalment acceptades.
 • Gràfics i xifres addicionals opcionals, que expliquen la Proposta.
 • Currículum Vitae complet opcional per al PL i Co-PL.

  La sol·licitud s'ha d'emplenar en anglès. No s'acceptaran sol·licituds que estiguin en una altra llengua.
  ES RECOMANA LLEGIR ATENTAMENT EL DOCUMENT APPLICATION FORM

Import

Categoria A: fins a 500.000€ Categoria B: fins a 1.000.000€

Període d'execució

Fins a 3 anys (període de setembre de 2018 a setembre de 2021).

Avaluació de les sol·licituds

La selecció de les propostes es farà a partir d'un rigorós procés que compleix els estàndards més exigents de qualitat, imparcialitat, objectivitat i transparència.

Un model que segueix les recomanacions de l'European Science Foundation, entre d'altres referències.

Constarà d'una primera fase de preselecció de projectes per peer review i d'una segona fase de selecció per comitès d'experts internacionals rellevants en cadascuna de les àrees de recerca.

 

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web