Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

AJUTS URV‐FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” PER REALITZAR ESTADES DE RECERCA A L'ESTRANGER

Organisme

URV i Fundació La Caixa.

Objecte

Atorgar ajuts per a la realització d'estades de recerca en universitats o centres de recerca de prestigi internacional amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de la carrera investigadora i la participació en projectes de recerca del personal investigador de la URV.

Sol·licitants

  •  

Requisits

  • Tenir vinculació funcionarial o contractual amb la URV a temps complet per realitzar l'activitat investigadora. 
  •  Tenir el pacte de dedicació complet, si escau.
  • Pertànyer a un grup de recerca de la URV, segons el Mapa de grups de recerca vigent.
  • No ésser beneficiari de cap ajut propi o aliè a la URV amb el mateix objectiu. 
  •  No haver realitzat cap estada finançada en un altre país amb el mateix objectiu.

Termini oficial

31/03/2017

Termini IISPV

30/03/2017

Documentació a presentar

La sol·licitud es farà mitjançant aquest enllaç

a) Dades de la persona sol∙licitant

b) Dades de l'estada, que inclou un resum de l'activitat a desenvolupar, les dades del centre de recerca de destí, amb indicació del grup de recerca i investigador/a principal d'acollida, i les dates d'inici i finalització de l'estada.

c) Projecte a realitzar en el centre de destí (1.000 caràcters amb espaisinclosos), que inclou introducció, hipòtesi i objectius, material i mètodes i resultats esperats.

d) Currículum Vitae (CV)1 de la persona sol∙licitant, que inclou formació acadèmica, publicacions, estades a l'estranger, beques i altres tipus d'ajuts rebuts, premis i altres mèrits acadèmics i/o professionals.

e) En el cas de personal investigador predoctoral en formació URV, autorització del director/a de tesi per a la realització de l'estada sigui quina sigui la seva finalitat.

f) En el cas de personal investigador predoctoral en formació URV, declaració del director/a de tesi on consti que la persona sol∙licitant no ha fet cap altra estada finançada vàlida per a l'obtenció de la menció internacional de doctor, si aquesta és la finalitat de l'estada.

g) En el cas de personal investigador predoctoral en formació URV, declaració del sol∙licitant on manifesti el seu compromís de presentar la tesis per a l'obtenció de la menció internacional de doctor, si aquesta és la finalitat de l'estada.

h) Historial científic del grup d'acollida, que inclou una breu descripció de la seva composició, activitat, fons de finançament i les cinc principals publicacions realitzades en els darrers cinc anys (1.000 caràcters amb espais inclosos). Cal explicar l'adequació del grup d'acollida en relació amb el projecte a desenvolupar.

i) Acceptació de l'investigador/a responsable del grup d'acollida que indiqui les dates de l'estada.

j) Pressupost de l'actuació, segons els conceptes de despesa elegible, que indiqui el cost total de l'estada2 i la quantia demanada. Caldrà indicar també la aportació complementària de la URV, com a mínim del 40%, en concepte d'altres despeses relacionades.

k) Cobertura d'assistència en viatge com a personal investigador URV, en cas que l'inici de l'estada s'hagués produït abans de la data de termini de presentació de sol∙licituds d'aquest programa.

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web