Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

AJUTS A LA INVESTIGACIÓ IGNACIO H. DE LARRAMENDI. FUNDACIÓ MAPFRE. 2016

Organisme

Fundación MAPFRE

Objecte

Es convoquen 25 ajuts a la recerca amb l'objecte de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes d'investigació en les següents àrees: Promoció de la Salut, Prevenció i Seguretat Vial i Assegurança i Previsió Social.

Les àrees i línies temàtiques sobre les que han de versar els projectes d'investigació són les següents:

Àrea de Prevenció i Seguretat Vial:
Influència de l'educació en la prevenció d'accidents i autoprotecció
·Prevenció i accidentabilidad en col·lectius vulnerables
·Influència del factor humà en la conducció
·Vehicle connectat i telemetría embarcada: paràmetres de conducció i seguretat vial
·Països en desenvolupament: disseny d'etapes i priorització de mesures per a la millora de la seguretat vial
·Prevenció d'incendis
·Prevenció i resposta davant riscos naturals
·Prevenció i seguretat vial en Patrimonis Històrics
Àrea de Promoció de la Salut:
·Addicció a les noves tecnologies i altres riscos
·Noves tecnologies mòbils per a la promoció de la salut
·Estratègies per al canvi d'hàbits: prevenció de l'obesitat i foment de l'activitat física
·Entorns de treball saludables
·Educació per a pacients
·Valoració del dany corporal
·Gestió sanitària: qualitat i seguretat clínica

Àrea d'Assegurança i Previsió Social:
Assegurança

Sol·licitants

Els ajuts estan dirigits a investigadors o equips de recerca de l'àmbit acadèmic i professional, que desitgin desenvolupar programes d'investigació en les àrees esmentades, de forma independent o en el marc d'universitats, hospitals, empreses o centres de recerca als que estiguin adscrits.

Requisits

 

 

Termini oficial

 13 d’ Octubre de 2016 ( inclós)

 

Termini IISPV

10 d’ Octubre de 2016

Documentació a presentar

Documentació 
Per optar als ajuts, les persones interessades hauran d'aportar:

 • Qüestionari de sol·licitud de l'equip de recerca que s'inclou a la convocatòria.
 • Currículum vitae professional, designant a l'investigador principal quan es tracti d'equips d'investigació. L'extensió màxima del currículum serà de 5 pàgines per membre de l'equip amb especial èmfasi en la temàtica del projecte presentat.
 • Fotocòpia dels títols universitaris dels que s'estigui en possessió, o si no del certificat o certificats acadèmics, detallant els centres docents.
 • Memòria explicativa del projecte d'investigació, l'estructura de la qual ha de constar d'una extensió entre 8 i 12 folis, amb font Arial a tamany 12 punts, incloent el pressupost i el cronograma detallats. Haurà d'incloure també un breu resum de l'objecte de la investigació de entre dos i quatre pàgines.
 • Es descartaran les sol·licituds amb un pressupost de realització que superi la quantia màxima establerta per als ajuts i que no contemplin la forma de finançament addicional. 
 • Si el treball es desenvolupa en el marc d'una universitat, hospital, empresa o centre de recerca, es requerirà una carta de presentació del responsable, en què constin les circumstàncies i importància del projecte. 
 • Així mateix, s'ha d'emplenar el formulari que s'inclou en aquesta convocatòria acceptant que el projecte d'investigació es desenvolupi en el centre.
 • Si el sol·licitant està en possessió de qualsevol altre tipus de beca o ajut econòmic ha d'indicar la institució que el concedeix, el motiu i la seva quantia.
 • En projectes de recerca clínica per a l'Àrea de Salut i Prevenció, serà imprescindible presentar un certificat de la Comissió d'Ètica del centre on es vagi a realitzar la investigació o bé la documentació que acrediti que no cal. Si el treball fóra d'experimentació animal, caldrà aportar un certificat de la Comissió d'Experimentació Animal del centre.

Import

Prevención y Seguridad Vial: 24.000 euros. Promoción de la Salud: 48.000 euros. Seguro y Previsión Social: 15.000 euros.

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web