Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2013)

Organisme

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Objecte

Atorgar ajuts a les universitats, els centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat de recerca i desenvolupament.
Renovar els ajuts a la contractació per a la propera anualitat, concedits d'acord amb les resolucions; IUE/ 2644/2010 de 30 de juliol (DOGC núm. 5687 de 06.08.2010) i ECO/2060/2011 d'1 d'agost (DOGC núm. 5951 de 29.08.2011).

Sol·licitants

Nova concessió:
Complir un dels requisits d'accés al doctorat previstos a l'article 6 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que no tinguin el títol de doctor/a amb les precisions següents:
- Els estudis de màster o equivalent han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2012.
- En el cas dels estudis de grau d'una durada mínima de 300 ECTS, els sol·licitants han d'estar en possessió del títol de grau en el moment de presentar la sol·licitud.
També poden ser sol·licitants les persones físiques en possessió del títol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l'1 de gener de 2010.
b) Estar matriculat el curs 2012-2013 de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l'acceptació.
c) No estar en possessió del títol de doctor/a.
d) La nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic, dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o diplomatura de la persona candidata ha de ser igual o superior a 1,60.

Renovació:
Persones beneficiàries que han gaudit d'un ajut durant l'any 2012 i que encara no hagin gaudit dels 3 anys del programa.

Requisits

Persones amb titulació universitària.

Termini oficial

17/09/2012

Termini IISPV

10/09/2012

Documentació a presentar

Veure punt 6è de les Bases de la Convocatòria.

Import

1er any: 14.400 Euros bruts/any _ 2on any: 15.600 Euros bruts/any

Resolució:
El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expresa, l'ajut solicitat s'entén desestimat per silenci.

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web