Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

PR- Pla Nacional de R+D+I. Programa Nacional de Mobilitat de Recursos Humans

Organisme

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, dins de las Subvenciones para el período 2012-2013 del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Objecte

Subprograma d`estades de mobilitat de professors i investigadors espanyols en centres estrangers.

Estada de mobilitat de professors i investigadors sèniors en centres estrangers d`ensenyament superior i investigació (excepcionalment espanyols).

Sol·licitants

En aquest programa pot participar el personal funcionari o contractat de les entitats públiques de recerca i unitats que realitzen activitats d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i / o innovació industrial, adscrites a departaments ministerials o dependents o vinculades a les administracions públiques autonòmiques

1. Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria les persones que es troben en possessió del títol de doctor i que reuneixin, els requisits específics assenyalats per a cada modalitat, si s'escau, d'aquesta convocatòria.
2. Els beneficiaris no podran trobar-se sotmesos en cap de les circumstàncies que prohibeixen l'obtenció de la condició de beneficiari recollides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.
3. En les corresponents sol·licituds s'inclourà la declaració responsable del beneficiari que acrediti que es troba al corrent en les obligacions tributàries i, si s'escau, de la Seguretat Social, així com en el pagament d'obligacions per reintegrament
 

Descripció

Aquesta convocatòria pretén facilitar la incorporació temporal del nostre personal docent universitari i d'investigadors a universitats, grans instal·lacions, laboratoris i centres de recerca estrangers, amb la intenció que ampliïn els seus coneixements i millorin la seva competència acadèmica, el que redundarà en benefici del sistema universitari i de R + D + i espanyols

Caldrà presentar un projecte d’acord amb les bases que s’estableixen a la convocatòria, i és necessari que el centre de destí sigui a l’estranger (excepcionalment a la Modalitat A pot ser espanyol).


   Modalitat A. Estades de professors i investigadors seniores en centres estrangers, inclòs el programa «Salvador de Madariaga».
   Modalitat B. Estades de mobilitat a l'estranger «José Castillejo» per a joves doctors.
 

Termini oficial

31 de juliol de 2012

Termini IISPV

26 de juliol de 2012

Documentació a presentar

Les sol·licituds s'emplenaran mitjançant el formulari corresponent a cada modalitat, que serà accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament en l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es  (apartat de tràmits i serveis)

Import

Modalitat A i B : entre 2.150 i 3.100 euros al mes, veure bases

Període d'execució

Modalitat A i B: entre 3 i 6 mesos

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web