Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Ajuts per a Formació de Professorat Universitari (FPU)

Organisme

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.

Al BOE núm. 112, del 10.05.2012 es fa pública la resolució del 25.04.12, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, per la que es convoquen els ajuts per a beques i contractes de Formació de Professorat Universitari del Programa Nacional de Formació de Recursos Humans d'Investigació de l'exercici 2012, en el marc del Pla Nacional d'R+D+i.

Objecte

Promoure la formació del professorat universitari en programes de doctorat de solvència formativa i investigadora, mitjançant la concesió de 950 ajuts que facilitin la seva futura incorporació al sistema espanyol d'educació superior i investigació científica.

Del total de beques, un màxim del 2% es reserva a estudiants amb una discapacitat igual o superior al 65% i fins a un màxim de 50 podran ser concedides a ciutadans estrangers no comunitaris en situació d’estada per estudis a Espanya amb anterioritat a la publicació de la convocatòria.

A més, el programa finançarà les taxes dels cursos de doctorat i la realització d'estades a l'estranger. 
 

Sol·licitants

Amb caràcter general, els candidats hauríen d'estar en possessió dels títols oficials espanyols i dels complements de formació que donin accés a la fase de recerca d'un programa de doctorat. Les dates de finalització seran, segons el cas, les següents:
- per als llicenciats, enginyers i arquitectes o equivalents en sistemes universitaris estrangers no adaptats a l'EEES: posterior a l'1 de gener del 2009
- en el cas dels diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics o equivalents en sistema universitaris estrangers no adaptats a l'EEES: posterior a l'1 de gener del 2008
- en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 180 crèdits: posterior a l'1 de gener del 2008
- en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 240 crèdits: posteriors a l'1 de gener del 2009

La nota mitjana final de l'expedient acadèmic dels candidats s'obtindrà, en l'escala d'1 a 4, com la mitjana ponderada entre la nota mitjana obtinguda en el grau i la nota mitjana obtinguda en el màster.

 

Descripció

Novetats de la convocatòria 2012

1. Podran presentar-se a la convocatòria aquelles persones que estiguin en possessió d'un títol oficial espanyol i, en el seu cas, els complements de formació, que donin accés a la fase d'investigació d'un programa de doctorat, o estar matriculat en el curs 2011-2012 i ho puguin acreditar a la finalització d'aquest i, en cas de passar a la fase de preselecció, poder presentar la matrícula en la fase d'investigació per al curs 2012-2013.


2. Per a la primera fase, de caràcter selectiu i eliminatori, la nota mitjana es calcularà tenint en compte els crèdits o assignatures requerits per a l'obtenció del títol universitari, inclòs el projecte fi de carrera. Si els estudis inicials són de Diplomat o equivalent, també es tindran en compte per a l'obtenció de la nota mitjana els crèdits superats en un màster, completant, al menys, 240 crèdits.
 

3. En la fase de selecció, s'atorgarà 1 punt a qui acrediti estar matriculat en el curs 2011-2012 en un programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència i que mantingui vigent en el curs 2012-2013 i també a qui amb anterioritat al 10 de setembre del 2012, acrediti la preadmissió, admissió o matrícula per al curs 2012-2013. Aquest requisits també es demanaran als candidats que acreditin estar matriculats en un programa de doctorat amb avaluació favorable de l'ANECA, amb l'atorgació de 0,5 punts.

Dotació: 1.142 euros bruts mensuals, més les taxes dels cursos del programa de doctorat. En el periode de contracte, l'import mínim serà de 1.173 euros bruts mensuals

Durada: 48 mesos, computats des de la data d'incorporació al centre d'adscripció

Característiques dels ajuts: s'estructuraran en dos periodes:

En el primer, amb una durada de 24 mesos, l'ajut serà una beca.
En el segon, que, com a màxim, comprendrà els dos anys següents des de l'acabament del periode de beca, el centre d'adscripció formalitzarà un contracte de treball en pràctiques amb l'investigador en formació.
 

Requisits dels directors de tesi: doctors vinculats permanentment o de forma contractual amb el centre de recerca en el qual s'adscriu la beca. En el darrer cas, la vinculació contractual amb el centre d'adscripció del beneficiari de la subvenció haurà de ser vigent des de la presentació de la sol•licitud i durant tot el temps de durada de la beca, amb la col•laboració preceptiva d'un codirector o tutor que cumpleixi el requisit de vinculació permanent, en cas que el director no cumplís aquest requisit durant tot el període de la beca.
 

Estades breus en altres organismes: els beneficiaris d'ajuts FPU podran optar als ajuts complementaris per a estades breus a Espanya i a l'estranger, per tal de reforçar directament el programa formatiu i impulsar el desenvolupament de la tesi. Tindran una durada mínima de 2 mesos i màxima de 4

Trasllat temporal a un centre estranger: els beneficiaris d'ajuts FPU podran sol•licitar el trasllat temporal de la beca a un centre estranger, que té per objecte reforçar la formació científica i capacitat tècnica, mitjançant la seva incorporació a un centre i grup de recerca rellevant en l'àmbit internacional. Tindrà una durada mínima de 6 mesos i màxima de 12
 

Termini oficial

Termini de presentació de sol·licituds: 8 de juny del 2012

ATENCIÓ NOVA DATA AMPLIADA

Termini IISPV

Termini de presentació de sol·licituds a l’IISPV: 6 de juny del 2012

Període d'execució

1,5 anys

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web