Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Xarxes d'Investigació Cooperativa Orientades a Resultats en Salut (RICORS) 2021

Organisme

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Objecte

La present actuació es dirigeix a la configuració de RICORS constituïdes per un conjunt de grups de recerca que tenen un objectiu de recerca comú, concret i assolible en virtut de la cooperació plantejada dins el període establert de durada de l'actuació.

Requisits

 • Estar constituïdes per un mínim de deu grups de recerca pertanyents a un mínim de deu comunitats autònomes. Al menys un 50% de tots els grups han de pertànyer a l'àmbit clínic - assistencial o epidemiològic i realitzar la seva tasca en centres clínic assistencials de l'SNS.
 • Els grups de recerca han de tenir un mínim de quatre persones investigadores, inclosa la persona que actuï com a investigador principal, i els membres de la mateixa han de ser o haver estat investigadors principals o col·laboradors de projectes d'investigació de el Pla Estatal d'R + D + I i / o internacionals en concurrència competitiva en els últims cinc anys.
 • Els investigadors principals dels grups de recerca hauran de pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral (inclosos els contractes Joan Rodés, Miguel Servet i Ramón y Cajal), com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.
 • No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un contracte Río Hortega.
 • Per part dels restants membres de l'equip de recerca tindre formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats institucions com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.

Descripció

Les RICORS tindran la següent estructura:
a) Una persona coordinadora del RICORS, que actuarà com a persona d'interlocució amb l'SCIII que serà responsable de la coordinació científica entre els diferents grups, de l'acompliment de el programa científic i de coordinació incloent la recollida dels indicadors de compliment i la posada en marxa de les accions correctives davant les eventuals desviacions si les hagués.
b) Una persona responsable de grup, que actuarà com a investigador principal de cada grup participant en la RICORS.
c) Grups de recerca.
d) Grup clínic associat.
e) Una comissió de direcció.
f) Un comitè científic assessor extern.

Incompatibilitats

Incompatibilitats

 • Cada persona investigadora, independentment del seu paper dins del grup de recerca, podrà figurar en una única proposta i en un únic grup de recerca.
 • Cada grup podrà participar en una única proposta.
 • Els investigadors principals no podran ser coordinadors de més d'un programa d'investigació per proposta.
 • No podrà participar com a investigador en aquesta convocatòria cap investigador adscrit a CIBER o CIBERNED.

Termini oficial

Presentació: 6 de abril al 27 de abril de 2021

Termini IISPV

22 abril de 2021

Documentació a presentar

 • Formulari de sol·licitud. Haurà de presentar un per cada grup.
 • CVA, en anglès o castellà, de R + D + I de la FECYT de la persona coordinadora general del RICORS així com de les persones que actuïn com a investigadors principals.
 • Historial cientifico-tècnic dels grups que conformen la Xarxa.
 • Memòria d'activitats de coordinació que s'ha d'emplenar en anglès i presentar el coordinador de xarxa.
 • Memòria del programa de recerca sobre el qual s'estructura la RICORS.
 • Memòria pressupostària, en model normalitzat, que s'haurà de presentar per cada grup.
 • Autorització de l'entitat d'adscripció de col·laboradors.
 • Document normalitzat que acrediti la participació dels membres de l'equip en projectes d'investigació.

Import

La quantia màxima dedicada a aquesta acció ascendirà a 5.800.000€ anuals

Període d'execució

3 anys

Àrees temàtiques de les RICORS
Les propostes presentades hauran de referir-se a una única àrea temàtica entre les assenyalades a continuació:
a) Atenció Primària, cronicitat, i promoció de la salut
b) Inflamació i immunopatologia d'òrgans i sistemes
c) Teràpies avançades
d) Malalties vasculars cerebrals

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web