Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Programación conjunta internacional para convocatòrias trasnacionales 2021

Organisme

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Objecte

Finançament per a la participació d'entitats espanyoles integrants de consorcis transnacionals que hagin concorregut prèviament a convocatòries transnacionals en què participa l'ISCIII.

Requisits

 • Requisits dels investigadors principals:
  - Disposar d'alguna de les vinculacions establertes com a mínim durant tot el període comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
  - No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol tipus (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un contracte Río Hortega.
 • Requisits de la resta de membres de l'equip d'investigació: tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.

Descripció

L'objecte de la present actuació és finançar la participació d'entitats espanyoles integrants de consorcis transnacionals que hagin concorregut prèviament a convocatòries transnacionals en què participa l'ISCIII, relacionades a l'Annex 1 de la convocatòria, sempre que hagin estat prioritzades en l'avaluació duta a terme pel programa europeu corresponent.
Amb aquesta actuació es pretén finançar la contribució d'equips d'investigació espanyols en projectes transnacionals de recerca que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.
Les actuacions subvencionades seran executades per equips d'investigació espanyols dirigits per un investigador principal, que serà el responsable del desenvolupament de les activitats de la proposta espanyola dins el consorci del projecte transnacional en el qual s'inscriu.

Incompatibilitats

La presentació d'una sol·licitud en aquesta actuació és incompatible amb la participació en Projectes de Programació Conjunta Internacional de la mateixa iniciativa i modalitat si tenen una data de finalització posterior a 31 de desembre de el 2021. Aquesta incompatibilitat sol afecta al investigador principal.
Aquesta incompatibilitat no té efecte si es participa en qualitat de coordinador del consorci europeu en la nova sol·licitud o en el projecte transnacional amb data de finalització posterior a 31 de desembre de 2021.

Termini oficial

Proyectos de Programación Conjunta Internacional para las convocatorias trasnacionales: Active and Assisted Living Programme (AAL) y ERA-Net cofund on Aquatic Pollutants (Aquatic pollutants): 5 de marzo a 26 de marzo de 2021
Proyectos de Programación Conjunta Internacional para las convocatorias trasnacionales: ERA-Net cofund on Traslational Cancer Research (Transcan), ERA-Net cofund in Personalized Medicine (ERAPerMed), Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR), Collaborative Research in Computational Neuroscience (CRCNS), The Network of European Funding for Neuroscience Research (NEURON), ERA-Net for the Future and Emerging Technologies Flagships (FLAGERA), ERA-Net Cofund to support the Joint Programming in Neurodegenerative Diseases (JPco-fuND-2), European Joint Program cofund on Rare Diseases (EJP RD), Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for Healthy Life" (JPI HDHL), European
Network for translational collaborative RTD projects on Nanomedicine (EuroNanoMed), e Interest Group of the European Union and Community of Latin American andCaribbean countries (EU-CELAC IG): 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021

Termini IISPV

Consulta oficina internacional upi@iispv.cat

Documentació a presentar

 • Formulari de sol·licitud.
 • Còpia de la memòria completa del projecte de recerca presentat a la convocatòria internacional que correspongui de les relacionades a l'Annex 1 de la convocatòria.
 • Memòria pressupostària en castellà de l'ajuda subvencionable a l'AES.

Període d'execució

3 anys

Convocatòries internacionals: 

Projectes de Programació Conjunta Internacional per a les convocatòrias trasnacionals: ERA-Net cofund on Traslational Cancer Research (Transcan), ERA-Net cofund in Personalized Medicine (ERAPerMed), Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR), Collaborative Research in Computational Neuroscience (CRCNS), The Network of European Funding for Neuroscience Research (NEURON), ERA-Net for the Future and Emerging Technologies Flagships (FLAGERA), ERA-Net Cofund to support the Joint Programming in Neurodegenerative Diseases (JPco-fuND-2), European Joint Program cofund on Rare Diseases (EJP RD), Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for Healthy Life" (JPI HDHL), European Network for translational collaborative RTD projects on Nanomedicine (EuroNanoMed), e Interest Group of the European Union and Community of Latin American and Caribbean countries (EU-CELAC IG)

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web