Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Projectes de Desenvolupament Tecnològic en Salut (DTS) 2021

Organisme

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Objecte

Finançament per a projectes de desenvolupament tecnològic en salut en els centres assistencials del SNS.

Requisits

  Requisits dels investigadors principals:

 • Pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud del projecte i el de la resolució definitiva de concessió.
 • No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un Contracte Rio Hortega.
 • Tenir dedicació única al projecte sol·licitat dins de cada modalitat.

  Per part de la resta de membres de l'equip de recerca:
  Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.

Descripció

 Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal que assoleixin la mida per adquirir la massa crítica necessària.
- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contexts de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
- Incentivar la participació de personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS com a investigador principal de projectes, d'acord amb el que estableixen els contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional de Salut. Almenys el 20% dels projectes que es financin hauran d'estar dirigits per personal assistencial del SNS.
- Potenciar la investigació traslacional en cooperació i amb resultats propers al mercat.
- Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures internacionals (IARC) o europees constituïdes com ESFRI Landmarks (EATRIS, ECRIN, ELIXIR, EU-Openscreen), en què Espanya és membre, representada per l'ISCIII.
 

 • Seran susceptibles de finançament projectes que el seu objectiu sigui promoure la innovació en els centres assistencials del SNS i la transferència de solucions innovadores, així com la generació de beneficis per a la comunitat, permetent al mateix temps establir aliances entre entitats de recerca i empreses del sector farmacèutic, biotecnològic i de tecnologies mèdiques i sanitàries.
 • Els projectes es poden presentar com a projectes individuals per una entitat sol·licitant i a executar per un equip d'investigació liderat per un investigador principal responsable o com a projectes coordinats.
 • Serà obligatòria la vinculació d'empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats del projecte.
 • No es finançaran despeses per a la contractació de personal.

Incompatibilitats

 • Ni l'investigador principal ni els col·laboradors podran figurar en els equips de projectes finançats de la modalitat de Projectes de Desenvolupament Tecnològic (DTS) en salut de la convocatòria 2020 de l'AES.
 • En aquells projectes amb un únic investigador principal, l'incompliment del règim d'incompatibilitats per part seva, determinarà l'exclusió de tot l'equip de recerca, la inadmissió de la sol·licitud i la no valoració del projecte.
 • L'incompliment del règim d'incompatibilitats per part d'algun dels restants membres de l'equip d'investigació determinarà la seva exclusió de totes les sol·licituds en les què figuri.

Termini oficial

Del 9 de febrer hasta el 2 de març 2021  

Termini IISPV

26 de febrer 2021

Documentació a presentar

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • Formulari de sol·licitud. La sol·licitud signada per l'IP i tots els investigadors es farà arribar signada en paper al Servei de Recerca.
 • Memòria del projecte de recerca en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2021. Aquells projectes que sol·licitin una quantia superior a 100.000€, inclosos costos indirectes, seran redactats en anglès en el model normalitzat corresponent.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA) en castellà o anglès del investigadors principals i de la resta de membres de l'equip de recerca.
 • Serà obligatòria la presentació del Document d'Interès Empresarial (DIE) en model normalitzat, que acrediti la col·laboració i vinculació amb empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats dels mateixos.
 • En els projectes coordinats i multicèntrics amb diversos centres beneficiaris s'haurà de complimentar, a més, l'informe de coordinació en model normalitzat.

Període d'execució

2 anys

Avaluació de les sol·licituds


A. Valoració de l'equip d'investigació: fins a 35 punts.
B. Valoració del projecte: fins a 65 punts.

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web