Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

CONTRATOS RÍO HORTEGA 2021

Organisme

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Objecte

 L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de professionals, exclusivament en les entitats sanitàries de titularitat pública, amb activitat clínic assistencial, que hagin superat la FSE, per al desenvolupament d'un pla de formació en investigació en ciències i tecnologies de la salut.

Requisits

 • Estar en possessió del títol oficial d'especialitat mèdica (MIR), Farmacèutica (FIR) o del certificat oficial d'especialitat en Biologia (BIR), Química (QUIR), Bioquímica, Psicologia (PIR), Infermeria (EIR) o Radiofísica Hospitalària (RIR).
 • Si els títols s'han obtingut a l'estranger, hauran d'estar reconeguts o homologats per l'organisme competent, no sent vàlida a aquests efectes la sol·licitud de reconeixement o homologació.
 • Haver finalitzat el programa de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) que habilita per a participar en la convocatòria d'aquesta actuació durant l'any 2016, o en data posterior, incloent als que ho facin el 2021, sempre que sigui amb anterioritat a la data que s'estableixi per a la finalització del termini d'al·legacions a la resolució provisional de resultats.
 • La persona candidata no pot estar gaudint d'un Contracte Río Hortega en el moment de la sol·licitud, ni haver-lo completat amb anterioritat.
 • No podran concórrer com a caps de grup en aquesta convocatòria els que es trobessin dirigint l'activitat d'investigadors Rio Hortega amb contracte concedit i en actiu corresponents a la convocatòria 2020 de l'AES.

Descripció

Hi ha dues categories dels grups de recerca:

 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts el 1976 o amb data posterior, amb una producció científica que es pugui considerar que posseeixen potencial per convertir-se en grups altament competitius.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

Termini oficial

Termini presentació sol.licituds: 04 febrer al 25 de febrer

Termini IISPV

Ultim de presentació: 22 de Febrer.

Si esteu interessats contacteu amb la oficina tecnica per poder gestionar la carta de recolçament a la persona candidata Rio Hortega.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud, segons model normalitzat.
 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Titol de l'FSE homologat o reconegut per l'organisme competent, quan s'hagi obtingut a l'estranger.
 • Memòria de la proposta en castellà o en anglès, emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2021.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA) en castellà o anglès del cap de grup i de la persona candidata.
 • Carta de suport del cap de servei i representant legal de la entitat sanitària, en format normalitzat.

Període d'execució

Dos anys.

Avaluació de les sol·licituds

 

A. Valoració de la persona candidata: fins a 20 punts.

 

 • Adequació de la persona candidata al programa proposat: fins a 5 punts.
 • Mèrits curriculars (projectes, publicacions i congressos): fins a 15 punts

 

 

B. Valoració del projecte de formació en relació als objectius de l'ajut: fins a 30 punts.

 • Qualitat i rellevància: fins a 15 punts
 • Viabilitat i oportunitat: fins a 15 punts

C. Valoració del grup de recerca receptor, entre l'1-1-16 i el tancament de la convocatòria: fins a 50 punts.

 • Valoració de les publicacions contingudes en el CV del cap de grup, indexades al Journal Citation Report 2019: fins a 40 punts
 • Projectes de recerca finançats en què intervé el grup: fins a 10 punts.

Els candidats podran desenvolupar activitat assistencial.

Dotació:
La dotació econòmica serà de 20.600€ per a la primera anualitat i 21.800€ a la segona anualitat per professionals amb FSE d'Infermeria i de 30.000€ per a la primera anualitat i 35.000€ per a la segona anualitat per a la resta de professionals en concepte de retribució bruta salarial, distribuïdes en 12 o 14 pagues, que l'ISCIII finançarà en la seva totalitat. Les quotes empresarials de la Seguretat Social i indemnització correran a càrrec del grup sol.licitant.

La part del cofinançament s' ha de fer càrrec el grup. Consulteu els imports amb la oficina tecnica.

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web