Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Projectes I+D+i "Retos Investigación" (RTI)

Organisme

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Objecte

Mitjançant aquesta convocatòria es concedeixen ajudes per a la realització de projectes d'investigació que inclouen la investigació orientada així com les seves aplicacions en posteriors fases de desenvolupament tecnològic i experimentació, dirigits a la resolució de problemes vinculats als grans vuit grans reptes de la societat inclosos en el Pla Estatal d'investigació Científica i Tècnica i de Innovació 2017-2020.
Es distingeixen dos tipus de projectes:
a) Projectes R + D + I tipus A, dirigits per joves investigadors, però amb contribucions científico-tècniques rellevants i innovadores, que no hagin dirigit anteriorment projectes d'investigació de convocatòries nacionals. Dins d'aquest tipus de projectes, s'inclouen els projectes d'R + D + I tipus JIN, per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal.
b) Projectes R + D + I tipus B, dirigits per investigadors amb una trajectòria investigadora consolidada.

Requisits

 Requisits Investigador Principal

 • Estar en possessió del grau de doctor.
 • Complir el requisit de vinculació segons el que estableix l'article 6.
 • No estar contractat amb càrrec als fons obtinguts en convocatòries dels plans estatals d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 o 2017-2020, amb excepció de les corresponents al Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R + d + i en les que es requereixi estar en possessió del grau de doctor. També s'exceptuen les activitats d'incorporació d'investigadors doctors que es financin amb fons de les convocatòries per a les acreditacions i ajuts «Severo Ochoa» i «Maria de Maeztu» del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional.
  El compliment d'aquest requisit no és aplicable als investigadors principals dels projectes tipus JIN (Joves investigadors).
 • La presentació d'una sol·licitud com a investigador principal en aquesta convocatòria és incompatible amb la presentació com a investigador principal d'una altra sol·licitud o amb figurar com a personal de l'equip de recerca en alguna sol·licitud de les actuacions a les seves convocatòries 2018 relacionades a la pàgina 14 de la convocatòria.
 • La presentació d'una sol·licitud com a investigador principal en aquesta convocatòria és incompatible, a més, amb la participació com a investigador principal o com a membre de l'equip de recerca en un projecte concedit en alguna de les convocatòries, si té una data de finalització posterior al 31 de desembre de 2018, d'acord amb el termini inicial fixat en la resolució de concessió (veure relació a les pàgines 14 i 15 de la convocatòria).
 • Els investigadors principals dels projectes presentats com tipus A han d'haver obtingut el grau de doctor entre l'1 de gener de 2008 i al 31 de desembre del 2015.

  Requisits del personal de l'Equip d'Investigació
 • Estar en possessió del grau de doctor o de la titulació universitària de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat.
 • Complir el requisit de vinculació segons el que estableix l'article 6.
 • No estar contractat amb càrrec als fons obtinguts en convocatòries dels plans estatals d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 i 2017-2020, amb excepció de les corresponents al Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R + d + i en les que es requereixi estar en possessió del grau de doctor. També s'exceptuen les activitats d'incorporació d'investigadors doctors que es financin amb fons de les convocatòries per a les acreditacions i ajuts «Sever Ochoa» i «Maria de Maeztu» del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional.
 • El personal pertanyent a l'equip d'investigació podrà participar com a màxim en 2 projectes de les convocatòries descrites a les pàgines 14 i 15 de la convocatòria.
 • La resta de les persones que participin en l'execució del projecte d'investigació i que no compleixin algun dels requisits per formar part de l'equip d'investigació estaran en el pla de treball de la memòria científic-tècnica en què es descriuran les activitats que realitzin.

 

Descripció

Aquests ajuts estan destinats a finançar Projectes d'R + D + I, que inclouen la investigació orientada així com les seves aplicacions en posteriors fases de desenvolupament tecnològic i experimentació, dirigits a la resolució de problemes vinculats als grans vuit grans reptes de la societat inclosos en el Pla Estatal:
1. Salut, canvi demogràfic i benestar.
2. Bioeconomia: sostenibilitat dels sistemes de producció primària i forestals, seguretat i qualitat alimentària, investigació marina i marítima i bioproductes.
3. Energia segura, eficient i neta.
4. Transport sostenible, intel·ligent, connectat i integrat.
5. Canvi climàtic i utilització de recursos naturals i matèries primeres.
6. Ciències socials i humanitats i ciència amb i per a la societat.
7. Economia, societat i cultura digitals.
8. Seguretat, protecció i defensa.

Termini oficial

Documentació i accés a la sol·licitud: la convocatòria estarà oberta des del 12 de setembre fins al 3 d'octubre de 2018 La sol·licitud s'ha d'omplir via on-line. És necessari que l'IP estigui registrat al RUS: https://sede.micinn.gob.es/rus/
 

Termini IISPV

26 Setembre 2018

Documentació a presentar

Documentació obligatòria:

 • Memòria científic-tècnica:
  - Projectes amb pressupost igual o superior a 100.000,00 €: memòria en anglès (obligatori).
  - Per a la resta de projectes amb pressupost inferior a 100.000,00 €: memòria en anglès (recomanat).
 • CVA de l''IP i de l'equip d'investigació:
  - Per a tots els projectes es recomana aportar el CVA en anglès.
 • Tant per l'IP com la resta dels membres de l'equip d'investigació presentarà el "Curriculum vitae" abreujat (CVA).

Període d'execució

La durada dels projectes i subprojectes serà amb caràcter general de 3 o 4 anys, segons ho justifiqui l'índole de les activitats descrites en la memòria científic-tècnica, excepte els projectes tipus JIN, que tindran una durada de 3 anys.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web