Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Projectes I+D de Generación de Conocimiento (PGC)

Organisme

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Objecte

Les actuacions objecte d'aquests ajuts sense orientació temàtica predefinida tenen com a finalitat la contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics, mitjançant la publicació dels seus resultats en fòrums d'alt impacte científic i tecnològic i la internacionalització de les activitats.
Aquests projectes es podran realitzar de forma individual o coordinada, per tal de fomentar la creació d'esquemes de cooperació científica més potents, de manera que permetin assolir objectius que difícilment podrien plantejar-se en un context d'execució més restringit.

Sol·licitants

Requisits Investigador Principal

 • Estar en possessió del grau de doctor també podran ser investigadors principals els investigadors que estiguin en possessió de la titulació universitària de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat i que acreditin la seva experiència en activitats d'R + D + I durant almenys cinc anys o que, alternativament, hagin dirigit projectes d'investigació de tipus B, descrits en l'article 11.1.b), del Pla Nacional d'I + d + I 2008-2011 o dels plans estatals d'R + d + I 2013-2016 o 2017 -2020.
 • Complir el requisit de vinculació segons el que estableix l'article 6.
 • No estar contractat amb càrrec als fons obtinguts en convocatòries dels plans estatals d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 o 2017-2020, amb excepció de les corresponents al Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R + d + i en les que es requereixi estar en possessió del grau de doctor. També s'exceptuen les activitats d'incorporació d'investigadors doctors que es financin amb fons de les convocatòries per a les acreditacions i ajuts «Severo Ochoa» i «Maria de Maeztu» del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional.
 • La presentació d'una sol·licitud com a investigador principal en aquesta convocatòria és incompatible amb la presentació com a investigador principal d'una altra sol·licitud o amb figurar com a personal de l'equip de recerca en alguna sol·licitud en alguna sol·licitud de les actuacions de les seves convocatòries 2018 relacionades a la pàgina 13 de la convocatòria. - La presentació d'una sol·licitud com a investigador principal en aquesta convocatòria és incompatible, a més, amb la participació com a investigador principal o com a membre de l'equip de recerca en un projecte concedit en alguna de les convocatòries, si té una data de finalització posterior al 31 de desembre de 2018, d'acord amb el termini inicial fixat en la resolució de concessió (veure relació a la pàgina 13 de la convocatòria). - Els investigadors principals dels projectes presentats com tipus A han d'haver obtingut el grau de doctor entre l'1 de gener de 2008 i al 31 de desembre del 2015.

  Requisits membres de l'Equip d'Investigació
 • Estar en possessió del grau de doctor o de la titulació universitària de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat.
 • Complir el requisit de vinculació segons el que estableix l'article 6.
 • No estar contractat amb càrrec als fons obtinguts en convocatòries dels plans estatals d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 i 2017-2020, amb excepció de les corresponents al Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R + d + i en les que es requereixi estar en possessió del grau de doctor. També s'exceptuen les activitats d'incorporació d'investigadors doctors que es financin amb fons de les convocatòries per a les acreditacions i ajuts «Severo Ochoa» i «Maria de Maeztu» del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional.
 • El personal pertanyent a l'equip d'investigació podrà participar com a màxim en 2 projectes de les convocatòries descrites a les pàgines 12 i 13 de la convocatòria.
 • La resta de les persones que participin en l'execució del projecte d'investigació i que no compleixin algun dels requisits per formar part de l'equip d'investigació estaran en el pla de treball de la memòria científic-tècnica en què es descriuran les activitats que realitzin.

Requisits

Documentació obligatòria:

 • Memòria científic-tècnica:
  - Projectes amb pressupost igual o superior a 100.000,00 €: memòria en anglès (obligatori).
  - Per a la resta de projectes amb pressupost inferior a 100.000,00 €: memòria en anglès (recomanat).
 • CVA de l''IP i de l'equip d'investigació:
  - Per a tots els projectes es recomana aportar el CVA en anglès.

Descripció

Es defineixen dos tipus de projectes:

 • Projectes R + D tipus A, dirigits per investigadors joves, però amb contribucions científic-tècniques rellevants i innovadores, que no hagin dirigit anteriorment projectes d'investigació de convocatòries nacionals.
 • Projectes R + D tipus B, dirigits per investigadors amb una trajectòria investigadora consolidada. Tots dos tipus de projectes podran estar dirigits per un o dos investigadors principals i podran realitzar-se sota les modalitats de projecte individual, amb un equip d'investigació, o projecte coordinat, format per diversos subprojectes, cadascun dels quals comptarà amb un equip d'investigació.
  Aquests dos tipus de projectes podran realitzar-se com a modalitat de projecte individual, amb un equip d'investigació o projecte coordinat format per un mínim de 2 i un màxim de 6 subprojectes.

Termini oficial

Documentació i accés a la sol·licitud: la convocatòria estarà oberta des del 12 de setembre fins al 3 d'octubre de 2018 La sol·licitud s'ha d'omplir via on-line. És necessari que l'IP estigui registrat al RUS: https://sede.micinn.gob.es/rus/

Termini IISPV

28 setiembre 2018

Període d'execució

Tres o quatre anys, excepcionalment podran ser de dos, si l'IP no té vinculació laboral per a l'execució d'un projecte de més durada.

Els IP's que tenen un FIS o han presentat un projecte en aquesta última convocatòria 2018, tot i que no hagin estat admesos o no hagin estat seleccionats per ser subvencionats, no es poden presentar a aquesta convocatòria RETOS.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web