Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Projectes I + D + i tipus JIN (Joves Investigadors)

Organisme

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Objecte

Projectes tipus A, liderats per joves investigadors, on s'inclouen els projectes d'R + D + I per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal (projectes tipus JIN).

Requisits

 • Únicament podran tenir un investigador principal.
 • Estar en possessió del grau de doctor. La data d'obtenció del grau de doctor haurà d'estar compresa entre l'1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2015.
 • Els projectes hauran de comptar amb la figura d'un facilitador, que serà un investigador vinculat a l'entitat sol·licitant que garantirà la incorporació del nou investigador principal, però no participarà en l'equip ni tindrà implicació en el desenvolupament del projecte pel que a aquesta figura no li és aplicable el règim de participació i compatibilitat dels investigadors principals ni del personal pertanyent a l'equip d'investigació. L'entitat ha de mantenir la vinculació del facilitador durant el període d'execució del projecte.
 • Els projectes no podran formar part d'un projecte coordinat.
 • La presentació d'una sol·licitud com a investigador principal en aquesta convocatòria és incompatible amb la presentació com a investigador principal d'una altra sol·licitud o amb figurar com a personal de l'equip de recerca en alguna sol·licitud de les actuacions a les seves convocatòries 2018 relacionades a la pàgina 14 de la convocatòria.
 • La presentació d'una sol·licitud com a investigador principal en aquesta convocatòria és incompatible, a més, amb la participació com a investigador principal o com a membre de l'equip de recerca en un projecte concedit en alguna de les convocatòries, si té una data de finalització posterior al 31 de desembre de 2018, d'acord amb el termini inicial fixat en la resolució de concessió (veure relació a les pàgines 14 i 15 de la convocatòria).
 • No haver estat prèviament investigadors principals de projectes de recerca (o de subprojectes) de durada superior a un any de les convocatòries 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 en les modalitats d'actuació descrites en l'apartat 1.d) 2n o de les convocatòries 2012 o prèvies del Subprograma de Projectes d'Investigació Fonamental no Orientada; del Subprograma Projectes d'Investigació Fonamental Orientada als Recursos i Tecnologies Agràries en coordinació amb les comunitats autònomes de l'INIA; o del Subprograma de Projectes d'Investigació en Salut, dins de l'Acció Estratègica de Salut, pertanyents al Pla Nacional d'I + D + I 2008-2011, o de convocatòries per al finançament de projectes d'investigació semblants en plans nacionals d'I + D + i anteriors.
 • Els investigadors principals dels projectes presentats com tipus JIN, a més dels requisits establerts en els apartats anteriors no podran tenir, en finalitzar el termini de sol·licitud, vinculació amb cap entitat susceptible de ser beneficiària o, de tenir-la, la data prevista de finalització d'aquesta no haurà de ser superior a un any a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de l'àrea temàtica seleccionada. L'entitat sol·licitant ha de tenir una declaració signada per l'investigador principal proposat en què es certifiqui que es compleix el requisit de vinculació recollit en aquest apartat, quedant com a dipositària de la mateixa, però no es presentarà en sol·licitud.

Descripció

Documentació obligatòria:

 • Memòria científic-tècnica:
  - Projectes amb pressupost igual o superior a 100.000,00 €: memòria en anglès (obligatori).
  - Per a la resta de projectes amb pressupost inferior a 100.000,00 €: memòria en anglès (recomanat).
 • CVA de l''IP i de l'equip d'investigació:
  - Per a tots els projectes es recomana aportar el CVA en anglès.

Termini oficial

Documentació i accés a la sol·licitud: la convocatòria estarà oberta des del 12 de setembre fins al 3 d'octubre de 2018 La sol·licitud s'ha d'omplir via on-line. És necessari que l'IP estigui registrat al RUS: https://sede.micinn.gob.es/rus/
Tant per l'IP com la resta dels membres de l'equip d'investigació presentarà el "Curriculum vitae" abreujat (CVA).

Termini IISPV

28 Setembre

Període d'execució

tres anys

Contracte

L'ajut anual per al contracte de l'investigador principal serà de 33.720,00 €. Aquest ajut es destinarà necessàriament a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social del investigador durant cadascuna de les anualitats, considerades independentment. La retribució mínima que ha de rebre l'investigador principal, que s'haurà d'indicar en cada contracte, serà de 31.600,00 € bruts anuals. En conseqüència, el centre de R + D ha d'assumir el cost de contractació que excedeixi de l'ajut concedit, així com qualsevol increment retributiu corresponent a anys posteriors de l'investigador principal contractat, increments de la quota empresarial de la Seguretat Social o qualsevol altra incidència.

Desapareix el equip de treball, se els doctors compleixen els requisits, formaran part del equip de treball d’investigació i sino formarán part del plà de treball, que deura explicar-se a en la memòria cientifica-tecnica del projecte.

Els IP's que tenen un FIS o han presentat un projecte en aquesta última convocatòria 2018, tot i que no hagin estat admesos o no hagin estat seleccionats per ser subvencionats, no es poden presentar a aquesta convocatòria RETOS tipus JIN.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web