Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Beques Fundació Alfonso Martín Escudero

Organisme

FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO

Objecte

La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 50 beques per a realitzar treballs de recerca en una universitat o centre d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:

 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia dels aliments

Requisits

 • Nacionalitat espanyola.
 • Tenir el títol de doctor de qualsevol universitat espanyola o d'especialitat en Medicina (MIR), Biologia (BIR), Farmàcia (FIR), Psicologia (PIR) o Química (QUIER). En el cas de tenir un títol d'una universitat estrangera o d'un centre espanyol no estatal s'haurà d'acreditar la convalidació o reconeixement del títol a Espanya.
 • Estar admès a una universitat o centre de recerca a l'estranger.
 • Bon nivell de la llengua del país receptor o bé de qualsevol altre idioma que permeti una comunicació fluida al centre d'investigació.

Descripció

La beca és incompatible amb el gaudi d'un contracte laboral a Espanya.

Incompatibilitats

20 d’Abril 2018

Termini oficial

Es presentarán a la Fundación Alfonso Martín Escudero, Departamento de Fines Fundacionales, Avenida de Brasil 30, 28020 Madrid, fins a les 14,00 horas del 27  abril de 2018. Tambè es pordran enviar per correo electronic a la compta: becas@fundame.org, o per qualsevol altre medi, sempre que la data de matasellos o la ordre d’enviament no sigui posterior a la data i hora limit d’admissió.

 

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de l´imprès normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • CV resumit (màxim tres fulls).
 • Fotocòpia de la certificació de l´expedient acadèmic complet dels estudis universitaris realitzats, on hi constin les qualificacions de les assignatures en tots els cursos.
 • Fotocòpia del títol de doctor, del títol de l'especialitat o, en el seu defecte, justificació de la superacio del període de formació MIR, BIT, FIR, PIR o QUIR. Acreditació de l'homologació dels títols obtinguts a l'estranger o en centres espanyols no oficials o del reconeixement del seu títol a Espanya.
 • Dues cartes de referència de catedràtics, professors titulars d´universitat o persones rellevants amb les que el candidat hagi realitzat estudis, en suport de la sol·licitud.
 • Justificant d´admissió a una universitat o centre de recerca a l´estranger pel període sol·licitat.
 • Certificació de coneixement de la llengua estrangera presentada per a l'admissió a la universitat o centre de recerca. En el seu defecte, declaració responsable de dominar l'idioma corresponent al nivell adequat per a realitzar la investigació.
 • Memòria de la investigació a realitzar.
 • Declaració responsable de no haver gaudit, amb anterioritat a la data d'inici de l'estada sol·licitada, d'una altra beca, ajuda o contracte, de caràcter postdoctoral a l'estranger superior a 12 mesos ni disposar d'un altre tipus d'ajut per a la investigació que es sol·licita. 

Import

Ajuts per a trasllats i instal·lació per un import total de 3.100 euros. Assegurança de malalties i accidents. Assignació mensual d'entre 1.900 i 3.000 euros segons el país de destí.

Període d'execució

La duració de la beca serà per un període mínim de 12 mesos i màxim de 24 mesos.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web