Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

INCORPORACIÓ NOVES ÀREES TEMÀTIQUES I NOUS GRUPS AL CONSORCI CIBERNED

Organisme

ISCIII

Objecte

Amb aquesta actuació es pretén potenciar i enfortir el Consorci CIBERNED mitjançant la incorporació de nous grups als programes científics que desenvolupa actualment CIBERNED. 

Requisits

 • S'entén per grup de recerca el conjunt d'investigadors agrupats al voltant d'un investigador principal (líder del grup) que col·laboren en l'estudi d'una temàtica homogènia i que hagin col·laborat conjuntament, durant els últims 5 anys, en projectes de recerca finançats en convocatòries nacionals o internacionals i posseeixin un registre de publicacions de qualitat contrastada i/o en el desenvolupament de patents.
 • Per a ser considerat com a membre del grup, cada investigador ha d'acreditar almenys dues publicacions / patents conjuntes i un projecte d'investigació finançat en concurrència competitiva en convocatòries nacionals o internacionals amb l'investigador principal.

Descripció

Les propostes presentades hauran de referir-se a activitats de recerca bàsica, clínica, epidemiològica en serveis de salut i de desenvolupament tecnològic a les següents en relació amb els descriptors relacionats en l'Annex 1 de la convocatòria

Termini oficial

27 Març 2018

Termini IISPV

20 Març 2018

Documentació a presentar

 • Formulari de sol·licitud subscrit pel representant legal de l'entitat.
 • Currículum Vitae Abreviat (CVA) de l'investigador principal.
 • Historial científic-tècnic del grup de recerca, que contingui el llistat d'integrants del grup i la seva estructura, la relació de publicacions, projectes i patents dels últims 5 anys.
 • Memòria d'actuacions del grup a realitzar en la seva incorporació a CIBERNED, referida a algun dels descriptors relacionats en l'Annex 1, en el model normalitzat corresponent a la AES 2018.
 • Document normalitzat que acrediti l'autorització del centre beneficiari per presentar la sol·licitud i el seu compromís d'incorporar al grup en cas que aquesta sigui concedida, signat pel representant legal de CIBERNED.
 • Si la institució sol·licitant no forma part del Consorci prèviament, declaració del representant legal en què es comprometi en nom de la institució que representa, en cas de resultar seleccionat el grup de recerca, a adherir-se al conveni de creació del Consorci i a l'acceptació de seus Estatuts una vegada resolt el procediment. 

La quantia màxima establerta que percebrà el Consorci CIBERNED per a l'anualitat 2018, serà de 270.000 euros. D'aquesta quantia, no podrà destinar més de 180.000 euros ni incorporar-se més de quatre grups al descriptor 1.5 de l'Annex 1. No podrà destinar una quantia superior a 90.000 ni incorporar-se a més de dos grups a la resta de descriptors en el seu conjunt. 

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web