Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

CONTRACTES PFIS - ISCIII 2018

Organisme

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

Objecte

Formació d'investigadors en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en centres de recerca I+D.
Hi ha dues categories dels grups de recerca:

 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts al 1973 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

  Podran ser beneficiaris de la modalitat Contractes PFIS els centres en què desenvolupin la seva activitat els investigadors que van obtenir finançament com a investigadors principals de projectes individuals o coordinadors de projectes coordinats o multicèntrics en la convocatòria 2017 de l'AES dins de la modalitat de Projectes de recerca en salut. En el cas de projectes amb dos investigadors principals, només un d'ells podrà presentar un candidat per al projecte. 

Requisits

Requisits
Candidats
 

 • Estar en disposició de ser admès o matriculat en un programa de doctorat del curs 2018-2019.
 • No podran concòrrer a aquesta convocatòria les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:
  a) Haver iniciat la seva formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la formació predoctoral a través del desenvolupament d'una tesi doctoral que s'hagi atorgat en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 o d'algun dels anteriors Planes Nacionales.
  b) Estar en possessió d'un títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.
  c) Haver disfrutat, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps superior a 12 mesos.

Descripció

 

Termini oficial

10 Abril 2018

Termini IISPV

05 Abril 2018

Documentació a presentar

Documentació
1. Formularis
La sol·licitud, la memòria de la proposta i els CVA del cap de grup i de la persona candidata es presentaran segons model normalitzat.La presentació no adequada del CVA suposarà la no admissió de la sol·licitud Es complimentaran segons els medis telemàtics i un cop enviats, s'hauran d'imprimir per tal de signar-los i presentar-los en format paper.

2. Documentació.
Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

 • Document acreditatiu d'estar admès o matriculat en un programa de doctorat per una universitat espanyola, expedit per la unitat responsable d'aquest programa, o per l'escola de doctorat o postgrau si s'escau.
 • Certificat acadèmic, corresponent a la titulació o titulacions (llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat, màster, etc.), que li permeten l'accés al programa de doctorat, en el qual haurà de figurar el segell de la unitat que ho expedeix, la data en la qual s'han finalitzat els estudis i les matèries que constitueixen el programa complet de la titulació o titulacions indicades, així com les qualificacions obtingudes i les seves dates d'obtenció. Quan es tracti de certificats expedits per centres estrangers es farà constar, a més, quines són les qualificacions màximes i mínimes dintre del sistema d'avaluació corresponent i quina és la qualificació mínima per aprovar. Si la certificació acadèmica està expedida en un idioma diferent a l'espanyol haurà d'acompanyar-se de la corresponent traducció oficial.
 • En el cas d'haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) a l'estranger, títol d'FSE homologat o reconegut per l'organisme competent.
 • Currículum vitae del cap de grup i del candidat, en format CVA
 • Declaració responsable d'altres ajuts i contractes predoctorals, en model normalitzat.
 • Memòria de la proposta en model normalitzat.

Import

20.600 euros anuales, retribución bruta incluidas 14 pagas, que el ISCIII financiará. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social irán a cargo del centro

Període d'execució

Fins a 4 anys de contracte (fins a doctorar-se)

Avaluació de les sol·licituds

Informació addicional
A. Valoració dels mèrits curriculars del candidat/a fins un màxim de 20 punts:

 • Adequació del candidat al programa proposat: Fins a 10 punts.
 • Altres mèrits (publicacions, congresos i altres mèrits): Fins a 10 punts
  B. Valoració de la proposta per als objectius de l'ajut: fins a un màxim de 30 punts. La seva avaluació es realitzarà d'acord als següents criteris:
 • a) Qualitat científico-tècnica de la proposta: fins a 10 punts
 • b) Transferibilitat de resultats a la resolució de problemes de salut: fins a 20 punts
  C. Valoració del grup de recerca receptor del candidat, desde l'1-1-2013 fins al tancament de la convocatòria: fins a 50 punts
 • a) Publicacions del/de la cap de grup: fins a 40 punts
 • b) Projectes de recerca del grup finançats: fins a 10 punts. 

En la modalidad Contratos PFIS, todas las propuestas presentadas deberán encuadrarse en una de las siguientes categorías de grupos de investigación:


a) Grupos dirigidos por investigadores nacidos en 1973 o fecha posterior, con una producción científica que permita considerar que poseen potencial para convertirse en grupos altamente competitivos, los cuales deberán presentar propuestas de actuación diferenciadas e innovadoras, que no supongan una fractura de grupos preexistentes.


b) Grupos habituales de esta modalidad, que deben cumplir con las condiciones generales establecidas en los diferentes apartados, sin ninguna otra de carácter específico.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web