Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Contractes Predoctorals de Formació de Professorat Universitari (FPU-2017)

Organisme

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Promoure la formació de doctors en programes de solvència formativa i investigadora, mitjançant la concessió de 850 ajuts
que facilitin la seva futura incorporació al sistema espanyol d'educació superior i investigació científica.
El procés de selecció serà en dues fases:
1a fase de selecció de candidats: Oberta del 13 de desembre al 29 de desembre a les 14h.
2a fase de selecció de candidats: El termini es fixarà un cop es publiqui la resolució definitiva de la primera fase de selecció. 

Requisits

 • Els sol·licitants hauran d'acreditar que es troben matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2017-2018, al moment de presentació de les sol·licituds.
 • Alternativament, els sol·licitants podran acreditar que en el moment de presentació de les sol·licituds es troben en possessió del títol de màster o estan matriculats en el curs 2017-2018 en un màster universitari oficial que dóna accés a un programa de doctorat en el curs 2018-2019, d'acord amb l'ordenació acadèmica aplicable.
 • No podran participar en la convocatòria els qui ja estiguin en possessió del títol de doctor.
 • Els sol·licitants hauran d'haver conclòs els estudis corresponents a les titulacions que presentin en compliment dels requisits acadèmics, amb posterioritat a les dates que a continuació s'indiquen:
  a) L'1 de gener de 2014, en el cas de llicenciats, enginyers i arquitectes o equivalent en sistemes universitaris estrangers no adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  b) L'1 de gener de 2013, en el cas de diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics o titulacions equivalents en sistemes universitaris estrangers no adaptats a l'EEES, que hagin realitzat el màster per a accés al doctorat.
  c) L'1 de gener de 2013, en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 180 crèdits.
  d) L'1 de gener de 2014, en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 240 crèdits.
  e) En el cas d'estudis cursats, parcial o totalment, en sistemes universitaris estrangers, adaptats o no a l'EEES, l'equivalència de notes i la informació sobre aquest tema es pot obtenir en https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
  En tot cas, la nota mitjana haurà de ser calculada amb almenys 240 crèdits superats, per complir el requisit assenyalat a l'apartat 2 d'aquest mateix article
  f) Els sol·licitants estrangers la llengua materna dels quals sigui diferent de l'espanyol, al moment de presentació de les sol·licituds, hauran d'estar en possessió d'una acreditació oficial de nivell d'idiomes de B2, conforme al Marc Comú Europeu de Referència de Llengües, en espanyol o, en el cas de Comunitats Autònomes amb llengua cooficial, en la qual s'utilitzi com a llengua vehicular a la Universitat on el beneficiari vagi a rebre la seva formació docent.
  Els candidats que hagin cursat els estudis de llicenciat o grau o almenys un màster en castellà o la llengua cooficial, estan exempts de presentar la certificació

Termini oficial

29 de desembre de 2017 fins a les 15.00

Termini IISPV

27 de desembre de 2017

Documentació a presentar

El procés de selecció serà en dues fases:
1a fase de selecció de sol·licituds:
Registrar-se a la seu electrònica del Ministeri:
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=961
On caldrà adjuntar la següent documentació:

 • Certificació acadèmica personal dels estudis realitzats on han de constar totes les assignatures superades, amb els seus crèdits, les qualificacions obtingudes, el curs acadèmic i la nota mitjana de l'expedient. Així mateix, ha d'expressar que el conjunt d'assignatures i crèdits cursats completen els requisits per a l'obtenció del títol de Grau, Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura o de Màster.
 • Les persones sol·licitants hauran d'acreditar l'obtenció d'una nota mitjana en el seu expedient acadèmic, en l'escala 0-10, igual o superior a la nota de referència per a cada nivell i branca de coneixement, d'acord amb l'adscripció que correspongui al títol en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).
  2a fase de selecció de sol·licituds:
  El termini es fixarà un cop es publiqui la resolució definitiva de la primera fase de preselecció.
  Els candidats que compleixin requisits i passin a la segona fase d´avaluació hauràn de presentar:
 • Currículum del sol·licitant
 • Currículum del director de tesi
 • Historial científic del grup on s'integrarà el sol·licitant
 • Acreditació de la matrícula en un programa de doctorat en el curs 2017-2018.
 • Acreditar la certificació acadèmica de superació del màster o el títol del mateix que faculten per accedir al programa de doctorat, en què consten totes les assignatures superades, amb els seus crèdits, les qualificacions obtingudes, el curs acadèmic i la nota mitjana de l'expedient obtinguda o que tenen formalitzada la matrícula en un màster universitari oficial al curs 2017-2018. En tots dos casos, s'acompanyarà de la preadmissió en un programa de doctorat per al curs 2018-2019.
 • Memòria del projecte formatiu que inclogui la tesi doctoral.

Import

La dotació de les ajudes per finançar els contractes predoctorales serà d'1.173 euros mensuals. En cada any es reportaran 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries

Període d'execució

48 mesos, computats des de la data d'incorporació al centre d'adscripció.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web