Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Estudis de Viabilitat de les Innovacions en Salut

Organisme

FIPSE-FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA

Objecte

El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut, com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials, amb l'objectiu que tinguin més potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris.

Descripció

Estudis de Viabilitat. En aquesta etapa es donarà suport financer a projectes per sufragar aquelles despeses associades a l'avaluació de l'oportunitat de mercat, especialment, despeses destinades a cobrir les següents Actuacions del projecte (i) anàlisi (naturalesa, titularitat, protecció, àmbit i drets d'ús) de la base científica o tecnològica, sobre la qual pivoti el projecte i les fórmules d'explotació; (Ii) estudis o pla de viabilitat científica o tecnològica per determinar si els resultats preexistents disponibles permeten fer realitat el projecte, determinant les actuacions a realitzar per arribar a mercat; (Iii) estudis de viabilitat econòmica que contribueixin a la realització del pla de negoci i la determinació de les necessitats financeres per al seu desenvolupament; i (iv) elaboració d'un pla de comercialització que permeti identificar el nínxol de mercat i les necessitats del sistema o pacients.

Informació addicional
En la present convocatòria es pretén actuar sobre projectes en fase primerenca dels següents àmbits:
1. Dispositius mèdics i sanitaris: tots aquells projectes que comptin amb, almenys, el desenvolupament conceptual del dispositiu.
2. Projectes de l'àmbit biosanitari: tots aquells projectes que el seu objectiu sigui el desenvolupament de noves teràpies o nous mecanismes de diagnòstic de malalties. Tots aquells projectes que hagin realitzat experiments de laboratori i/o preclínica (tant no regulada com regulada), que permetin inicialment establir el mecanisme d'acció i el potencial terapèutic o de diagnòstic objecte de la recerca.
3. Tecnologies Mèdiques: s'inclouen programari i aplicacions TIC, gestió de les bases de dades dels hospitals o similars, i desenvolupaments enfocats a la telemedicina.
4. Innovacions organizacionals: qualsevol protocol d'actuació clínica o procés en el marc de la prestació assistencial, que suposi una millora significativa del tractament als pacients i/o portin aparellat millores o estalvis per al sistema de salut, en la seva labor d'assistència a pacients.
Queden exclosos els projectes de recerca bàsica o fonamental, treballs experimentals o teòrics que el seu objectiu sigui l'obtenció de nous coneixements fonamentals científics o tècnics. Les entitats que aspirin a ser beneficiàries podran presentar tantes sol·licituds com estimin oportunes en el marc d'aquesta convocatòria, sempre que compleixin els requisits mínims i acceptin les condicions establertes.

Termini oficial

30 Novembre 2017  a les 12.00 h

 

Termini IISPV

27 Novembre 2017

Documentació a presentar

La documentació obligatòria a presentar per poder optar a la condició de beneficiari és la que se sol·licita en el formulari electrònic de sol·licitud.
Addicionalment, els sol·licitants podran facilitar els següents documents relatius als projectes (no obligatoris per optar a la condició de beneficiari, però si valorables especialment en el procés d'avaluació):
- Informació sobre la situació de la propietat intel·lectual i industrial del projecte (resultats preexistents).
- Estudis previs de viabilitat econòmica i de negoci del projecte.
- Plans previs de desenvolupament tecnològic.
Tots els documents que es pugin a l'aplicació han d'estar en format pdf.
A fi de facilitar l'avaluació internacional, la futura difusió i transferència de la tecnologia i la futura captació d'inversió internacional o la signatura d'acords específics, alguns dels apartats hauran de ser completats en anglès.

Import

30.000€

Període d'execució

Les actuacions descrites en les sol·licituds aprovades tindran un termini màxim d'execució de sis mesos.

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web