Cercador

Notice: Undefined variable: etsa in /www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/plataformes_de_suport/laboratoris-recerca/psiquiatria.html on line 132
Portada > Plataformes de suport > Laboratoris de recerca > Laboratori de Psiquiatria

Laboratori de Psiquiatria

Normatives

Codi de Bones pràctiques IISPV. Gestió de Qualitat ISO 9001:2008 com a grup de la URV. Normativa Riscos laborals URV.

Pujar

Tècniques del grup

 • Manipulació d’animals de laboratori: per utilitzar com models experimentals.
 • Tècnica d’hibridació in situ: per identificar mRNAs específics.
 • Genotipat: per identificar el genotip d’una determinada posició del genoma
 • Expressió gènica: per identificar la quantitat d’mRNA d’un determinat gen que s’està expressant en un determinat teixit o cultiu cel·lular.
 • Electroforesi d’àcids nucleics en gels d’agarosa i d’acrilamida per a separar fragments d’ADN i, per exemple, conèixer la seva llargària.
 • Seqüenciació automàtica d’ADN: per conèixer la seqüència nucleotídica d’un determinat fragment d’ADN.
 • Cultius cel·lulars: per fer créixer cèl·lules i observar-ne a posteriori característiques qualitatives i quantitatives.
 • Immunohistoquímica: per identificar la presència i/o quantitat d’una determinada molècula (generalment una proteïna) que està present en un teixit o cultiu cel·lular.

Pujar

Equipament

Equips del grup:

 • Termociclador GeneAmp PCR System 9700 per a la tècnica PCR.
 • Termociclador OmniGene Temperature Cicler v2.0 TR3 per evaporar mostres.
 • Bomba de buit LR37697 per a la purificació de mostres.
 • Agitador de plaques Orbital Mini per a homogenització de solucions.
 • Bloc de muntatge Mighty SmallTM Multiple Casting Chambers per a gels de poliacrilamida.
 • Cubeta vertical SE 250 Mighty Small II Slab Gel Electrophoresis Unit per a electroforesi.
 • Cubetes horitzontals per electroforesi en gels d’agarosa Pharmacia LKB-GNA100 i Pharmacia LKB-GNA200.
 • Font d’electroforesi PS 500XT Power Supply.
 • Font d’electroforesi i suport d’e-gels E-gel 96 mother base.
 • Fluorímetre per a quantificar d’àcids nucleics i proteïna Qubit fluorometer.
 • Pipetes automàtiques Pipetman, mLINE i proLINE, i electròniques ePET Electronic Pipettor per a dispensar fluids.
 • Microcentrífuga i vórtex Centrifuge-mixer CM-70M-09 per a homogenitzar i centrifugar petits volums.
 • Forn d’hibridació S102HS per a la tècnica d’hibridació en situ.
 • Estufa SE 2005161 per a esterilitzar i escalfar material.
 • Centrífuga refrigerada BR4i Multifunction per a centrifugar en diferents suports (tubs i plaques).
 • Combis, Electrolux i Liebherr, i congelador Whirpool per emmagatzemar mostres, reactius i altres preprarats.

Equips co-finançats i compartits:

 • 7900 HT Fast Real Time PCR System, per a realització de la tècnica PCR quantitativa a temps real.
 • CEQ8000, per a la realització d’anàlisi de fragments i seqüenciació automàtica.
 • VersaDoc 4000, per a capturar i analitzar imatges de diferents tipus de mostres incloent gels, blots, autoradiografies, plaques TCL i microplaques. Pot identificar i quantificar tant proteïnes com àcids nucleics tenyides per quimioluminicència, fluorescència i altres tenyiments colorimètrics.
 • Incubador de CO2 Termo per al creixement de cèl·lules.
 • Dipòsit de Nitrogen Air Liquid GT, per a l’emmagatzematge de cèl·lules.
 • Ultracongeladors i altre equipament del Biobanc de Reus.
   

Àrea: 50 m2. Compartit amb Unitat de Nutrició humana i Grup de recerca oncològica.

Pujar

Contacte

Lourdes Martorell
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Planta baixa de l’edifici 3
C/St. Llorenç, 21
43201 Reus

Pujar



IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat//media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat//media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web