Cercador

Notice: Undefined variable: etsa in /www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/iispv/copia_de_ajut_isciii_pfis.html on line 132
Portada > Què és l'IISPV? > Becari/a per ajuts predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS)

Becari/a PFIS

L'IISPV busca candidats/es per presentar una/es sol·licitud/es a la propera convocatòria d'Ajuts predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS) del Instituto de Salud Carlos III

Descripció prevista de la convocatòria PFIS:

Ajuts de 48 mesos de durada (un periode de beca i un de contracte), per a la formació de titulats universitaris en investigació en salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en el camp de la biomedicina i de les ciències de la salut.
 

Requisits sol·licitants convocatòria PFIS:

a) Estar en possessió o complir amb tots els requisits per a l'obtenció del títol o haver superat els requisits per accedir als ensenyaments de tercer cicle o als estudis oficials de Postgrau, amb alguna de les següents ordenacions universitàries:
a.1) Estudis de tercer cicle regulats pel Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril: Haver finalitzat els estudis conduents al títol oficial espanyol de llicenciat, enginyer o arquitecte.
a.2) Estudis Oficials de Postgrau regulats pel Reial Decret 56/2005 o pel Reial Decret 1393/2007:

       1) Haver finalitzat els estudis conduents al títol oficial espanyol de llicenciat, enginyer, arquitecte o Graduat.
       2) Haver finalitzat els estudis conduents al títol oficial espanyol de diplomat, enginyer tècnic i arquitecte tècnic, i tenir superats almenys 60 crèdits   de postgrau. 
       3) No haver finalitzat els estudis conduents al títol oficial espanyol de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat, i tenir superats 300 crèdits entre grau i postgrau, dels quals almenys 60 corresponen a postgrau.
a.3) Els títols obtinguts a l'estranger o en centres espanyols no estatals hauran d'estar homologats o reconeguts oficialment en el moment de passar a la fase de contracte, després d'haver superat el cicle d'inici de 24 mesos de durada.

b) Haver finalitzat els estudis com s'indica a continuació:
b.1) Amb data posterior al 01-01-2010 en el cas de llicenciats, enginyers, arquitectes i graduats o equivalents en sistemes universitaris estrangers. En el cas d'estudis no finalitzats (llicenciats, arquitectes, enginyers o graduats) l'últim requisit o assignatura que li hagi donat accés al postgrau ha de ser posterior a l'1 de gener de 2010.

b.2) Amb data posterior el 01-01-2009 en el cas de diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics o equivalents en sistemes universitaris estrangers.
b.3) Anterior a les esmentades i posterior a l'1 de gener de 2006, quan s'acreditin alguna de les situacions:
     1) Estar en possessió del títol oficial d'especialitat Mèdica (MIR), Farmacèutica (FIR), o del Certificat oficial d'Especialitat en Biologia (BIR), Química (QUIR), Bioquímica, Psicologia (PIR) o Radiofísica Hospitalària.
     2) La dedicació a l'atenció i cura dels fills menors de 6 anys entre el 01-01-2006 i el 01-01-2010.
b.4) Posterior a l'1 de gener de 2006, en cas de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% degudament acreditat.

 

c) Comptar amb un expedient acadèmic amb una nota mitjana igual o superior a 1,6. Per al còmput de la nota mitjana es tindran en compte, exclusivament, els dos primers decimals (sense arrodoniments).


Altres requisits:

 • Formació prèvia en l'àmbit de ciències de la vida

Es valorarà el nivell d'anglès

Grups de recerca pels quals es sol·liciten:

 • Unitat de Nutrició Humana.
  Investigadora principal projecte: Dra. Mònica Bulló
 • Unitat de recerca en lípids i arteriosclerosi.
  Investigadora principal projecte: Dra. Montserrat Guardiola
 • Grup d'Investigació en Psiquiatria.
  Investigadores principals dels 2 projectes: Dra. Elisabet Vilella / Dra. Lourdes Martorell


  Enviar currículum


IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat//media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat//media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web